Nyt dansk projekt vil hjælpe millioner af gravide og deres børn

​Forskere fra Rigshospitalet, Københavns Universitet og Tanga Research Centre vil gennem en undersøgelse af 500 børn og mødre i Tanzania styrke opsporingen af gravide i risiko for blodmangel og sikre bedre forebyggelse af sygdomme hos børn født af mødre med enten blodmangel eller malaria under graviditeten.

Vent...

Projektet, som ledes af humanbiolog og postdoc Line Hjort fra Obstetrisk Afdeling i Rigshospitalets Juliane Marie Center tager udgangspunkt i to kohorter af gravide fra det nordøstlige Tanzania. 

Undersøger børn og mødre i Tanzania

Forskerne vil lave et opfølgningsstudie af de børn i kohorten, der nu er 3-12 år gamle og født af mødre, der led af enten blodmangel (kaldet anæmi) eller malaria under graviditeten.

Årsagen til, at kohorterne fra Tanzania er interessante, er ifølge projektleder Line Hjort, at udviklingslande som Tanzania har en højere forekomst af anæmi end lande som Danmark:

- I Tanzania lider op mod 60 % af alle gravide kvinder af anæmi. Derudover har Tanzania også en høj forekomst af malaria, som også resulterer i anæmi. Både malaria og anæmi påvirker fosterets vækst og ernæringsmuligheder og skaber øget risiko for spontan abort. Anæmi og malaria har potentielt meget alvorlige konsekvenser for både mor og barn, og anæmi under graviditeten gør også, at barnet er mere disponeret for bl.a. stofskiftesygdomme som diabetes. Derfor er det vigtigt tidligt at opspore kvinder i høj risiko for anæmi under graviditeten og forebygge udvikling af sygdomme som diabetes og andre sygdomme, som malaria eller anæmi kan være årsag til, forklarer Line.

Skal føre til bedre helbred og mindre sygdom

Kortlægning af graviditetsforløb og barnets sygdomsforløb og epigenetik skal føre til bedre helbred og mindre sygdom hos børnene.

Forskerne vil bruge allerede indsamlede data fra kohorterne til at kortlægge kvindernes helbred under graviditeten og børnenes helbred og sygdomsforløb efter fødslen, og ind til de er ca. 12 år. De Tanzaniske mødre og børn fra kohorten bliver inviteret til at deltage i en opfølgende helbredsundersøgelse samt en indsamling af DNA til epigenetiske målinger som led i undersøgelsen.  

- Vi er overbeviste om at dette er en uvurderlig og unik mulighed for at etablere en fødselskohorte i et udviklingsland med data helt tilbage fra før graviditeten og gennem barndommen. Særligt vil en karakterisering af de epigenetiske ændringer skabe vigtig viden til at kunne udføre bedre prædiktions-strategier af sygdomme senere i livet hos disse børn, og dermed fremover styrke deres helbred, forklarer Line Hjort. 

Hun understreger, at anæmi og malaria har potentielt meget alvorlige konsekvenser for både mor og barn. En detaljeret, molekylær viden omkring hvordan anæmi og/eller malaria i graviditeten påvirker fosterets udvikling, som kan sætte spor i børnenes DNA, vil ifølge Line være yderst gavnlig til at forhindre en dårlig start på livet hos børnene. 

I Danmark lider ca. 24% af alle gravide af anæmi, men i udviklingslande som Tanzania er det op mod 60%. Studiet har dermed potentiale til at være af betydning for både tusindvis af danske gravide og millioner af gravide i udviklingslande, som Tanzania.

Fondsstøttet projekt

Forskningsprojektet er støttet med 500.000 kr. fra augustinusfonden og 738.368 kr. fra Læge Sofus Carl Emil Friis og Hustrus Legat.

Projektets titel

Projektets titel er: Blodmangel under graviditeten og epigenetiske ændringer i barnet – relationer til fosterets udvikling og barnets senere risiko for sygdom.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor