Ny professor skal udbrede ultralydsskanninger til gigtpatienter

​Som ny professor skal Lene Terslev fortsætte med at udvikle ultralydsscanninger som klinisk værktøj til diagnose og behandling af inflammatoriske gigtsygdomme.


Den 1. marts bliver Lene Terslev professor i reumatologi med særligt fokus på anvendelsen af ultralyd til at diagnosticere, monitorere og prognosticere inflammatoriske gigtsygdomme, bl.a. leddegigt.

Lene Terslev er ultralydsansvarlig overlæge ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet og har siden 1999 arbejdet med anvendelse af ultralydsskanning i det reumatologiske speciale, både forskningsmæssigt og som klinisk værktøj. Hun har i mange år været foregangskvinde for brugen af ultralydsskanninger til vurdering af patienter med inflammatoriske gigtsygdomme.

Allerede i sin ph.d.-afhandling i 2004 skrev Lene Terslev om brug af Doppler-ultralyd som metode til at vurdere inflammation ved leddegigt, og hun beskrives af fagfæller som en af de centrale personer inden for udviklingen og implementeringen af ultralydsscanning i Danmark og resten af Skandinavien.  

Effektivt til tidlig opsporing

Diagnose og kontrol af sygdomsaktivitet suppleres ofte med ultralydsskanning, som er mere sensitiv end klinisk vurdering til påvisning af inflammation i ledhinden, både i symptomatiske og asymptomatiske led. Ultralydsskanning kan endvidere påvise forandringer typisk for forskellige gigtsygdomme som psoriasisgigt, rygsøjlegigt, urinsur gigt og kæmpecellearterit.

Da de inflammatoriske forandringer kan medføre blivende skader på bl.a. led, er det afgørende at opdage og behandle sygdommene så tidligt som muligt. Her har ultralydsskanning vist sig at være et vigtigt redskab, idet scanningen kan afsløre gigtforandringer tidligt og dermed bidrage til en hurtigere behandling.

Næste skridt bliver at vurdere, om ultralydsskanning har betydning for prognosen for de forskellige gigtsygdomme, herunder om ultralydsskanning kan anvendes til at forudsige en given behandlingseffekt - og på længere sigt - behovet for behandling. Som en del af professoratet skal Lene Terslev blandt andet kigge nærmere på, om ultralydsskanning kan anvendes til at vurdere, hvilke patienter i biologisk behandling som kan trappes ned i medicindosis eller eventuelt helt ud af medicinen, hvis de har været sygdomsmæssigt i ro igennem længere tid.

”Udover at fungere som klinisk redskab er det min oplevelse, at ultralydsskanningen har et pædagogisk potentiale for patienterne. Når man på ultralydsbillederne forklarer patienten de sygdomsrelaterede fund, er det med til at øge patientens sygdomsforståelse, hvilket giver en bedre behandlingscompliance,” siger Lene Terslev. 

Ultralydsskanninger til hele landet

Ultralydsskanninger anvendes i mange reumatologiske afdelinger til patienter med gigtsygdomme, men er ikke alle steder blevet en integreret del af håndteringen af gigtpatienter. Et andet af professor Lene Terslevs fokusområder bliver sammen med Dansk Reumatologisk Selskab at bidrage til udviklingen og implementeringen af en ensartet uddannelse i brugen af ultralydsskanninger på landsplan til gavn for patienter med reumatologiske sygdomme. På den måde bygger man også et solidt fundament for valid forskning indenfor området på tværs af regioner. 


Redaktør