Ny intensivafdeling til COVID-patienter åbner i Nordfløjen

​​Den nye midlertidige afdeling får navnet "Covita Intensivafdeling" og forventes at blive klar til næste uge. I første omgang bliver der indrettet 30 intensivsengepladser til patienter med COVID-19.

Coronaepidemien forventes at give et markant øget behov for intensivpladser på hospitalerne. Derfor er et stort arbejde nu i gang for at gøre Nordfløjen klar til at tage imod intensivpatienter snarest muligt.

- Vi har på Rigshospitalet igangsat en proces, som har frembragt cirka 20 ekstra intensivpladser i Centralkomplekset. Vi vurderer dog, at dette langt fra vil kunne dække det forventede behov, og vi arbejder derfor med at åbne et ekstra intensivafsnit i Nordfløjen, siger vicedirektør Susanne Poulsen.

Covita Intensivafdeling er ved at blive indrettet i de fysiske rammer i operationsmodtagelses- og opvågningsområdet (OMO) i Nordfløjen. Rammerne forventes klar i starten af næste uge (1. april), og afdelingen åbner i første omgang med 30 intensivpladser på 2. etage med mulighed for at åbne yderligere 30 flere på 1. etage.

Det ligger endnu ikke fast, hvornår de første patienter skal indlægges på CovIta Intensivafdeling. Indtil videre bliver patienter med COVID-19 indlagt i centralkomplekset, når sengepladserne her er fyldt op, vil man tage den nye afdeling i brug, forventeligt indenfor få uger.

Afdelingsledelse på plads: Det er en særlig og stor opgave

Den nye fælles afdeling skal ledes af ledende overlæge Jan Bonde fra Intensiv Terapi Klinik, Anne Friis, Intensiv Terapi Klinik, konstitueres som ledende oversygeplejerske og Christina Wood fra Neuroanæstesiologisk Klinik bliver konstitueret afdelingssygeplejerske.

- Det her er en særlig og stor opgave, og det bliver hårdt arbejde. Vi skal etablere, drifte og udvikle i et helt nyt område, hvor mange nye kolleger skal arbejde sammen. Vores primære opgave er selvfølgelig at sikre en optimal behandling og pleje af vores kommende patienter og give de pårørende tryghed, fortæller Jan Bonde og uddyber:

-Det er imidlertid lige så vigtigt at skabe sikre rammer for vores personale, så de kan være trygge i den særlige opgave, de får. Vi oplever en kæmpe opbakning fra alle sider, og vi ser mange muligheder for at løfte hele intensivområdet i fællesskab med vores kollegaer.

Som følge af etableringen af Covita Intensivafdeling intensiveres samarbejdet mellem Rigshospitalets fire intensivafsnit yderligere, og den nye afdeling og de eksisterende intensivafdelinger kommer til at fungere som én samlet enhed i den kommende tid.

- Folk vil det her, og alle er i særklasse kompetente. Mange, både på tværs af huset og udefra, har tilbudt deres hjælp og vil rigtig gerne bidrage til at løse opgaven. Mange gode kræfter har i fællesskab gjort afdelingen klar med medico-udstyr, senge, røntgenudstyr, rengøring, osv. Man oplever en kæmpe solidaritet, og når vi står i sådan en situation, bliver man stolt af sin arbejdsplads, siger Christina Wood konstitueret afdelingssygeplejerske.

Alle bliver klædt på til opgaven

Planer for bemanding og uddannelse af personale til afdelingen er ved at blive udarbejdet og her forventes også, at der bliver behov for at rekruttere personale fra andre hospitaler i Region Hovedstaden, men den endelige strategi er ikke helt på plads endnu.

- Vi får brug for mange forskellige kompetencer og fagligheder, og vi er godt i gang med at udarbejde et uddannelsesprogram, der indeholder både teori og praktisk uddannelsesmateriale. Alle der skal arbejde her bliver klædt på til opgaven med at pleje det markant øgede antal af patienter, der har behov for intensiv behandling som følge af COVID-19, fortæller Anne Friis konstitueret ledende oversygeplejerske.

Hvis man vil læse mere, har ledende overlæge Jan Bonde i denne artikel i Politiken fortalt om arbejdet med at gøre COVita klar til patienterne


Kort om COVita

Det nye afsnit er døbt COVITA, og indrettes i operationsmodtagelses- og opvågningsområdet (OMO) i Nordfløjen.

Ledelsen af den nye intensivafdeling består af:

  • Jan Bonde, ledende overlæge i Intensiv Terapi Klinik

  • Anne Friis, konst. ledende oversygeplejerske i Intensiv Terapi Klinik

  • Christina Wood, konst. Afdelingssygeplejerske i Neuroanæstesiologisk Klinik

Der indrettes i første omgang 30 intensivpladser på 2. sal, med mulighed for at åbne yderligere 30 pladser på 1. sal.Redaktør