Ny Innovationschef på Rigshospitalet

​Henning Langberg skal fra 1. april 2020 stå i spidsen for at opbygge og lede Rigshospitalets samlede innovationsindsats.Det er en ambitiøs opgave, som Rigshospitalets nye innovationschef Henning Langberg nu skal i gang med. På hele Danmarks højt specialiserede hospital er innovation en helt nødvendig indsats i hospitalets arbejde med at geare sig til at håndtere fremtidens udfordringer i demografi og for at kunne leve op til de berettigede forventninger, der er til et hospital med Rigshospitalets særlige rolle i det danske sundhedsvæsen. 

Henning Langberg skal være med til at fremme innovation på Rigshospitalet og udvikle strukturel og organisatorisk nytænkning. Ligeledes skal han fremme samarbejde med offentlige og private aktører med henblik på produktudvikling og afprøvning. At styrke muligheder for kommercialisering af forskningsresultater er også en vigtig dimension i indsatsen.

På vej mod innovationseliten
Henning Langberg er professor, dr.med., ph.d. og MBA. Han kommer fra en stilling som direktør for Copenhagen Healthtech Cluster under den erhvervsdrivende fond Copenhagen Capacity. Gennem karrieren har han grundlagt flere forskningsenheder og er lykkedes med at konvertere ideer og forskningsresultater til innovative løsninger og produkter, hvoraf mange er implementeret i sundhedsvæsenet eller spundet ud som patenter eller forretningsideer. Senest har Henning Langberg stået for partnerskabet ”Data Redder Liv”, som arbejder for en bedre anvendelse af danske sundhedsdata.

- Jeg glæder mig meget til at komme i gang med at arbejde med innovation på Rigshospitalet. Som person er jeg passioneret omkring forskning og innovation – og jeg ser frem til at samarbejde med hospitalets klinikere og forskere. Mit håb er at bidrage til, at Rigshospitalet for alvor kommer i innovationseliten, nationalt og internationalt, siger Henning Langberg. 

Hospitalsdirektør Per Christiansen fremhæver Henning Langbergs store erfaring på området. 

-Jeg er meget tilfreds med, at vi har kunnet tiltrække en innovationschef, der har meget stor erfaring med at arbejde i et stærkt, innovativt miljø, og som hurtigt kan skabe de relationer, internt og eksternt, der er nødvendige for et videre løft af innovationen på Rigshospitalet, siger Per Christiansen.

Henning Langberg bliver ansat som stabschef og refererer direkte til hospitalsdirektøren.

Redaktør