Hastedonation baner vejen for forsøgsbehandling mod COVID-19

Novo Nordisk Fonden har bevilget op til fem mio. kr. til professor Anders Perner, så han hurtigt kan begynde forsøg med betændelsesdæmpende medicin mod COVID-19.
Vent...

En hastedonation på op til fem mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden skal gøre det muligt for danske hospitaler at undersøge, om betændelsesdæmpende behandling med binyrebarkhormon også hjælper patienter med COVID-19. 

Erfaringer fra intensivpatienter med blodforgiftning eller svært lungesvigt viser, at det er muligt at dæmpe en svær betændelsesreaktion i lungerne med en lav dosis binyrebarkhormon. For disse patienter kan steroidbehandlingen med binyrebarkhormon afkorte tiden i respirator og på intensivafdelingen, samtidig med at behandlingen måske også giver bedre overlevelse. Det forklarer professor og overlæge Anders Perner fra Intensiv Terapi Klinik på Rigshospitalet. Han tog selv initiativ til at ansøge Novo Nordisk Fonden om pengene, som fonden helt ekstraordinært har uddelt.

”Med denne donation kan vi undersøge, om lav dosis steroidbehandling kan forbedre overlevelsen og reducere antallet af dage, hvor patienterne har behov for intensivbehandling. I en tid, hvor epidemien med coronavirus presser landets hospitaler og intensivafdelinger maksimalt, så kan en virksom behandling være meget afgørende for den enkelte patient og hele sundhedsvæsenet,” siger Anders Perner. 

Han fremhæver, at en dag mindre i respirator pr. patient kan øge hospitalernes intensivkapacitet med 10 pct.

Start i midten af april

Forsøget vil blive gennemført på danske intensivafdelinger og infektionsmedicinske afdelinger efter godkendelse fra de relevante myndigheder. Anders Perner og kollegerne arbejder for øjeblikket på højtryk for at hente de nødvendige tilladelser hjem, så de kan begynde indrulleringen af patienter i forsøgene på alle deltagende hospitaler. 

Ambitionen er, at der skal indgå 1.000 patienter, hvoraf halvdelen skal behandles med lav dosis steroidbehandling. I forsøget skal indgå patienter med COVID-19, som under indlæggelsen har behov for højt iltflow som en del af behandlingen. Da det tager tid at indhente alle tilladelser for så mange hospitaler, kan forsøget først gå i gang i midten af april. Der vil løbende blive foretaget analyser af data undervejs, så man hurtigt kan få en indikation på, om steroidbehandling hjælper, og om man kan identificere eventuelle uforudsete bivirkninger. 

Hårfin balance

Ifølge Anders Perner er steroidbehandling til intensivpatienter en hårfin balancegang.

”Kunsten er at finde den rette balance, hvor vi dæmper betændelsen i lungerne, uden at vi hæmmer immunforsvarets evne til at bekæmpe virus. Vi tror på, at behandlingen virker, men den kliniske forskning er nødvendig for at være sikker. Det gør kun det kliniske forsøg endnu mere vigtig, at steroid allerede bliver brugt til nogle patienter med COVID-19,” siger Anders Perner.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor