Forsøg med medicin mod COVID-19 ledes fra Rigshospitalet

Den europæiske indsats for at teste, om præparatet Remdesivir virker mod sygdommen COVID-19, skal ledes fra Rigshospitalet.
Vent...

Syge patienter med COVID-19 på blandt andet Rigshospitalet kan inden for kort tid forvente at blive spurgt, om de vil deltage i en forsøgsbehandling. Det fortæller professor og overlæge Jens Lundgren fra Infektionsmedicinsk Klinik i en artikel i Politiken

Som europæisk koordinator har Jens Lundgren netop været i USA til et møde i National Institute of Health for at lægge en plan for, hvordan man i mange lande kan indlede patientforsøg med en potentiel behandling til bekæmpelse af den aktuelle coronavirus. 

Det drejer sig om præparatet Remdesivir, som oprindeligt blev udviklet til at behandle andre alvorlige virusinfektioner, fx ebola eller de to tidligere coronavirusinfektioner SARS og MERS. 

Jens Lundgren 708x379.jpg

Foto: Professor Jens Lundgren skal sammen med kollegerne på Rigshospitalet lede og koordinere et randomiseret europæisk COVID 19-studie med præparatet Remdesivir.


Præparatet kan forhindre, at de viruspartikler, der er trængt ind i forsøgsdyrenes celler, begynder at formere sig – og bremser på den måde infektionens spredning, fortæller Jens Lundgren.

- Vores håb er, at medicinen også kan virke på mennesker, der er inficeret med den aktuelle coronavirus, som plager verden lige nu, fordi den genetisk set har ganske meget til fælles med de to andre coronavirusser, som forårsager SARS og MERS. Så nu må vi krydse fingre for, at den virker hos de patienter, hvor infektionen har udviklet sig til en alvorlig og livstruende lungebetændelse, siger Jens Lundgren til Politiken.

Remdesivir et af mange præparater, som bliver overvejet i kampen om at finde en behandling eller vaccine mod COVID-19, men det er et af de præparater læger og forskere har størst forhåbning til. I flere tilfælde på verdensplan er smittede patienter med COVID-19 forsøgt behandlet med Remdesivir, men der mangler stadig data på, om præparatet faktisk kan hjælpe patienterne. Producenten af Remdesivir, Gilead Sciences, er på forkant af de videnskabelige data begyndt at producere Remdesivir i større mængder. 

Klar til at gå i gang

Jens Lundgren er vendt tilbage fra USA med en behandlingsprotokol og har fået det overordnede ansvar for at lede og koordinere det randomiserede forsøg i hele Europa. Studiet skal køres i samarbejde med infektionsmedicinske afdelinger på en række europæiske hospitaler, som Jens Lundgren og kollegerne på Rigshospitalet er vant til at samarbejde med.   

- Vi er faktisk klar til at gå i gang i med forsøgsbehandlingen, så snart det skal være, siger Jens Lundgren til Politiken.

Planen i Infektionsmedicinsk Klinik er begynde indrulleringen til forsøget så snart som muligt, når regulatoriske godkendelser er på plads i de deltagende lande. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor