Ny professor i Radiologisk Klinik skal forbedre MR-skanninger

​Adam Espe Hansen er ny professor i Radiologisk Klinik, hvor han skal forske i udviklingen af mere præcise MR-skanninger til gavn for blandt andet kræftpatienter.

MR-skanning ved hjælp af magnetisk resonans er udbredt på hospitaler i hele verden og er måske den mest komplekse af de store diagnostiske billedteknikker. Når en patient bliver MR-skannet, jongleres der på hospitalerne rutinemæssigt mellem helt op til seks forskellige billedtyper for at finde frem til det billede, der mest præcist afbilleder patientens sygdom. I forskningsverden findes der mange flere billedtyper, og der er en konstant udvikling af metoder til hurtigere billeddannelse, nye skanningsmetoder og mere patientvenlige undersøgelser.

I dette forskningsfelt bevæger fysiker Adam Espe Hansen sig. Han er ny professor i Radiologisk Klinik og skal forske i, hvordan de nye metoder kan komme blandt andre kræftpatienter til gavn.

- Min ambition er at udvikle og bringe nye MR-metoder ind i klinisk forskning og i radiologisk anvendelse til glæde for patienterne. Et centralt tema for mig er at finde frem til, hvordan mere præcise billeder kan give en bedre karakteristik af en række forskellige sygdomme. På den måde kan man både foretage mere retvisende analyser af, hvor godt patienter responderer på behandlinger, og målet er at blive bedre til at forudsige, hvordan sygdommen vil udvikle sig hos specifikke patienter, siger Adam Espe Hansen.

I sin forskning vil Adam Espe Hansen blandt andet inddrage nye metoder til hurtigere billeddannelse, fysiologisk billeddannelse, fx MR-baserede perfusionsmetoder til måling af blodgennemstrømning, måling af cellearkitektur og molekylær billeddannelse til at følge stofskifte i sygdomme. Databehandling vil være et integreret element i form af fysiologisk modellering og kunstig intelligens, som er i rivende udvikling og allerede i dag er med til at forbedre de radiologiske undersøgelser.

Adam Espe Hansen er fysiker uddannet fra Københavns Universitet. Han var med til at starte forskningsenheden Functional Imaging Unit (FIU) på Glostrup Hospital. Siden skiftede han til Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET på Rigshospitalet og har som fysiker ansvar for den integrerede MR- og PET-skanner, som var et af de første systemer i verden. Sidenhen har Adam Espe Hansen også fået ansvar for udviklingen af Rigshospitalets MR-skanninger med hyperpolarisering, som er en metode til at forstærke det ellers meget svage magnetiske signal fra atomerne, og som gør det nemmere at følge metaboliske processer i cellerne.

- Jeg ser meget frem til et tæt samarbejde med radiologer, et fortsat tæt samarbejde med Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET i Diagnostisk Center, med mange forskergrupper på Rigshospitalet og ikke mindst med de kliniske afdelinger. Og så glæder jeg mig til at se, hvorledes vores MR-forskning kan gavne patienterne, siger Adam Espe Hansen.


Redaktør