Ny forskning dokumenterer effektiv behandling til kronisk lungesygdom

​Forskere fra Dansk BørneLunge Center står i spidsen for et internationalt forskningsprojekt, der finder bevis for en sikker effekt af antibiotikummet azithromycin til behandling af den kroniske lungesygdom Primær Cilie Dyskinesi.

Vent...

Seks måneders behandling med et specifikt antibiotikum kan reducere episoder med forværring af symptomer hos mennesker født med den arvelige, kroniske lungesygdom Primær Cilie Dyskinesi (PCD). Det viser ny forskning fra Dansk BørneLunge Center (DBLC) på Rigshospitalets Juliane Marie Center. Det er første gang, at forskere har kunnet vise en positiv effekt af en behandling til PCD. Forskningsresultaterne er blevet til under ledelse af forskere fra DBLC i et internationalt samarbejdsprojekt støttet af EU og er netop publiceret i det højst rangerede anerkendte lungetidsskrift; The Lancet Respiratory Medicine. 

PCD er en sjælden, arvelig sygdom, som forårsager hoste og hyppige infektioner i lunger, ører, næse og bihuler. Disse infektioner kan føre til permanente lungeskader, høretab, kronisk bihulebetændelse med hovedpine og evigt snot. Forebyggelse af lungeskaderne er vigtigt.

Førsteforfatter, læge og ph.d.-studerende Helene Elgaard Kobbernagel forklarer:

- PCD er en alvorlig, kronisk lidelse, som begynder i barndommen, og som har en tendens til at blive forværret over tid. Da det er en sjælden sygdom, har der manglet evidens for, hvordan man kan behandle børn og voksne, så de får færre symptomer og pludselige infektionsudbrud samt undgår permanente skader på lungerne, siger Helene Elgaard Kobbernagel. 

Hun forklarer, at PCD påvirker de mikroskopiske hår-strukturer, kaldet fimrehår eller cilier, som findes i luftvejene. Hos raske mennesker bevæger milliarder af disse cilier sig rytmisk og koordineret for at transportere det slim- og væskelag, der konstant fanger og derved fjerner bakterier og skidt, op fra luftvejene. Hvis cilierne ikke fungerer optimalt, er lungerne meget sårbare over for infektioner, som mange gange kommer pludseligt eller snigende og hurtigt bliver permanente og destruktive. 

I det randomiserede studie (kategoriseret som ’gold standard’ for fremskaffelse af evidensbaseret behandling) blev personer i seks måneders behandling med antibiotikummet azithromycin sammenlignet med en gruppe i placebo-behandling. 

I studiet blev 90 patienter fra seks forskellige hospitaler i Europa inkluderet. De 41 blev randomiseret til kontrolgruppen. De patienter, som fik placebo, havde gennemsnitligt 1,62 episoder med forværring af symptomer, som var alvorlige nok til at kræve behandling over seks måneder. I gruppen, der fik azithromycin, var det tilsvarende tal 0,75 episoder over seks måneder, hvilket svarer til en reduktion af episoder med forværring af symptomerne på ca. 50 pct. Samtidig havde patienter i azithromycin-gruppen langt færre påviselige skadelige bakterier end patienterne i placebo-gruppen i de spytprøver, der skulle leveres til forskerne ved hvert besøg.

- Vi ved nu, at azithromycin er både effektivt og sikkert at bruge i et halvt år og er en god behandling til patienter med PCD. Antibiotikummet er samtidig simpelt at håndtere med 1 tablet 3 gange ugentligt, og der er kun meget milde bivirkninger, hvilket er en vigtig forudsætning, når vi vil behandle børn og voksne over så lang tid, siger Helene Elgaard Kobbernagel.

Et gennembrud i behandling til patienter med PCD

Hun understreger, at det kan være nødvendigt med yderligere forskning, hvis man skal undersøge, om det er sikkert at fortsætte behandlingen ud over de seks måneder, som er dokumenteret i dette studie. 

- Forskningsresultaterne er et kæmpe gennembrud inden for behandling til patienter med PCD, som aldrig tidligere har haft nogen evidensbaseret behandling. Det hele er blevet muligt takket være PCD patienternes store opbakning, EU fondsmidler og et internationalt samarbejde i et stærkt og voksende netværk, siger forskningsleder i DBLC og leder af Clinical Trial Network for PCD, professor Kim G Nielsen. 

Han og centret er nu involveret i forskning som fokuserer på yderligere sygdomsspecifik behandling som har til formål at korrigere fejlene i ciliernes opbygning og funktion.

Læs originalartiklen via dette link 

Forsøgsprotokollen kan ses via dette link 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor