Ni millioner skal gøre læger klogere på betændte hjerter

Betændelse på en hjerteklap er en alvorlig sygdom, hvor 15-20 procent af patienterne dør kort tid efter diagnosen. Det vil overlæge på Rigshospitalet Emil Fosbøl forsøge at lave om på med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden. Han skal blandt andet lave et detaljeret nationalt register og forske i, om operation eller medicin virker bedst.


Hvad hjælper bedst, når en patient har betændelse i hjerteklappen – medicin eller operation? Og hvorfor opererer vi kun 20 procent af patienterne med hjerteklapbetændelse i Danmark, når andre lande opererer 50 procent? 

Det er nogle af de spørgsmål om sygdommen endokarditis, som overlæge og ph.d. Emil Fosbøl fra Hjertemedicinsk Klinik på Rigshospitalet skal finde svar på med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på 8.986.000 kroner. 

- Vi har i mange år ikke kunnet knække kurven for, hvor mange der får sygdommen. Antallet af patienter er fordoblet, der er samme dødelighed, og mange af behandlingsprincipperne er de samme som for 20 år siden. Derfor er det meget glædeligt, at vi har fået pengene til at forske i endokarditis, siger Emil Fosbøl, der er hjertemedicinsk leder af hjerteklapenheden på Rigshospitalet. 

Hvordan ser patienternes liv ud?

Pengene skal blandt andet bruges til at gennemgå journaler fra alle patienter, der har haft endokarditis i de seneste fem år i hele landet. 

- Vi mangler viden om patienterne, hvis vi skal blive klogere på sygdommen og den bedste behandling. Ryger de, hvor meget vejer de, bor de alene, og har de hjemmehjælp? Er det de rigtige, vi opererer, og hvordan er deres liv efter operationen? Vi har brug for gode, solide undersøgelser. Det meste af vores viden kommer fra mindre grupper af patienter og er fra bestemte hospitaler eller områder. For at få et helt billede af sygdommen er vi nødt til at have alle patienter i landet med i en undersøgelse, hvor vi går ned i detaljen, siger Emil Fosbøl.

Vil trække lod om operation

Han og hans forskerteam skal undersøge brugen af operation for endokarditpatienter, og for at kunne gøre det tilbundsgående vil han sætte et lodtrækningsforsøg i gang, hvor en del af patien-terne bliver opereret og får antibiotika, mens en anden del nøjes med antibiotika. 

- I dag opererer man de patienter, hvis hjerte er meget medtaget af sygdommen. Men der er også tilfælde, hvor det ikke er entydigt, om de både bør opereres og have antibiotika eller kun have antibiotika. Ved at lave et randomiseret studie kan vi blive klogere på, hvordan vi bedst hjælper patienterne, siger Emil Fosbøl og tilføjer:

- Det er en sygdom med høj dødelighed, og derfor er det en kæmpe gevinst, hvis forskningen kan bidrage til at flytte dødeligheden fra 20 til 10 procent ved indlæggelse. 

Bevillingen, som er givet til Emil Fosbøl, har til formål at støtte forskning i hjerteklapsygdom. Derudover er bevillingen designet til at støtte en talentfuld klinisk forsker.
  • 600 patienter får diagnosen Endokarditis – hjerteklapbetændelse – hvert år. 
  • Dødeligheden er 15-20 procent ved indlæggelse, og 25-30 procent dør inden for et år efter diagnosen. 
  • De seneste 20 år er antallet af patienter fordoblet.


Redaktør