Livreddende data om metastatisk brystkræft

​En ny og national databank skal hjælpe forskere med at behandle metastatisk brystkræft. Projektet støttes med 500.000 kr. af NEYE fonden.

4700 danske kvinder får hvert år diagnosticeret brystkræft og 20% af disse kvinder udvikler den uhelbredelige sygdom metastatisk brystkræft. I løbet af de seneste årtier er der etableret en række nye behandlingstilbud til kvinder med metastatisk brystkræft, men behandlingerne har ikke medført den forventede forbedring af overlevelse hos kvinderne, hvilket står i modsætning til de positive resultater, der samtidig kan ses for patienter med tidlig brystkræft.

Forskernes nuværende viden om effekten af behandling ved metastatisk brystkræft stammer primært fra internationale lodtrækningsforsøg. Forsøg som iværksættes af de medicinalfirmaer, der har udviklet lægemidlerne, og som ofte begrænser deltagelse i forsøg til yngre patienter med allerede god almentilstand. 

Den nationale recidivdatabase for brystkræft 


For at kunne efterprøve nye behandlinger på patientgrupper, der ligner den danske population, arbejder Ann Søegaard Knoop derfor på oprettelsen af en national database.  

- Vores mål er at oprette en national database med data på patienter med metastatisk brystkræft, siger Ann Søegaard Knoop, overlæge, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet og formand for det medicinske udvalg i DBCG (Danish Breast Cancer Group). - Databasen vil give os viden om effekten af både eksisterende og nye lægemidler, og give os mulighed for at give fremtidige patienter med metastatisk brystkræft et mere individualiseret behandlingstilbud, uden unødvendige bivirkninger. 

Databasen bliver en del af den nuværende og helt unikke database for brystkræft – oprettet og vedligeholdt af Dansk Bryst Cancer Gruppe, DBCG siden 1976.

Kontakt

Tobias Berg
Forskningsassistent, DBCG
38660669
Redaktør