Der er lysere på den anden side

Nordfløjens første indflyttere oplever, at de nye lyse omgivelser gør indtryk på både patienter og personale.


Radiograf Nikolaj Krohn har fået en del af sin daglige gang i Nordfløjen. 

- Jeg er ikke vant til, at patienterne i samme grad kommenterer på omgivelserne, de er i. De er glade for de store vinduer og kommenterer på vejret. Det smitter tydeligt af på dem, at her er mere åbent og de finder det rart at være i. Jeg er heller ikke selv vant til at tænke over, om det er mørkt eller lyst udenfor. Det smitter af på ens humør på en god måde.

Sådan fortæller Louise Ørnbo Pedersen, sygeplejerske fra Infektionsmedicinsk Klinik og en af de første medarbejdere på det midlertidige Covid Intermediært afsnit, som åbnede i Nordfløjen 6. april.

- Selvom bygningen er ny, har det været nemt nok at finde rundt, og mange ting fungerer som normalt. Et skyllerum er et skyllerum, og at anvende lokalerne og de funktioner, her er, har for det meste været nemt at omstille sig til, siger Louise Ørnbo Pedersen.

Nye funktioner letter arbejdsgangene

Selvom afsnittet ikke var bygget til Infektionsmedicinsk Klinik og behandling af Covid-patienter, viste omgivelserne sig gode i den pludselige situation.

- I vores egen afdeling i opgang 86 har vi sluser, hvor hver patient ligger alene. Men på dette afsnit ligger de sammen, og det har været en stor fordel i forhold til, at vi kan være hos alle patienterne hele tiden og kun skal tage værnemidler af og på én gang. Det har givet rigtig god mening i forhold til situationen. Derudover har vi brugt rørposten, som jeg slet ikke er vant til. Det har været en effektiv arbejdsgang, der fungerer godt og er nem at finde ud af, fortæller Louise Ørnbo Pedersen.

Omgivelserne smitter af på ens humør

Selvom lokalerne er lyse og flotte, har det været mærkbart, at afsnittet oprindeligt er tiltænkt og indrettet til neurologiske intensivpatienter med andre behov.

- En mindre praktisk ting har været, at vi skulle vænne os til, at lyset ude på gangen var tændt om natten. Vi måtte klistre afskærmning op på vinduerne, da lyset forstyrrede patienternes søvn. Også patienttoiletterne er både større og længere væk, end vi er vant til. Her kan vi godt mærke, at de er indrettet til patienter, der ikke selv kan gå derud, fortæller Louise Ørnbo Pedersen.

Fra Radiologisk Klinik til Røntgen og Skanning

Nikolaj Krohn, radiograf i Radiologisk Klinik, har ligesom Louise Ørnbo Pedersen været med til at tage Nordfløjen meget pludseligt i brug. Mens Louise Ørnbo Pedersen nu er tilbage i sin sædvanlige afdeling, skal Nikolaj skal fremover både arbejde i Nordfløjen og i Centralkomplekset.

- Indtil videre er det fint og rart at være her. Her er væsentlig mere lyst, hvilket er fedt, så man ikke føler, man render for meget rundt i mørke. Men samtidig skal lyset også begrænses i forhold til, at det ikke må genere vores arbejdsgang. Der er visse steder, hvor det vil genere radiograferne når de betjener pc’erne, siger Nikolaj Krohn.

Nye gange og bevægemønstre

Centralkomplekset er opbygget som en firkant, hvorimod Nordfløjen består af flere skæve vinkler. Derfor kan personalet i Nordfløjen ikke bevæge sig helt efter samme logik, som man kender fra Centralkomplekset.

- Jeg kan stadig have lidt besvær med at finde de forskellige rum. Én ting er at komme i gang herovre, men en anden er at få sin vanlige gang og rutiner. Det er jo ikke helt nye arbejdsopgaver, men der er en fornyelse i, at tingene ikke står, som de plejer, og det tager noget tid at vænne sig til, fortæller Nicolai Krohn.
Han ser frem til at få hele afdelingen i gang i Nordfløjen, men oplever også områder, han allerede nu mener, bør laves om.

- Der er klart en forbedring i, at tingene er nye både med hensyn til teknikken og lokalerne, men der er også nogle udfordringer. Et eksempel er, at mange af kontorerne har glasfacader, hvor personale går forbi. Det er et forstyrrende element, som jeg gerne ser lavet om. Men vi glæder os til at komme rigtigt i gang og vi er glade for at skulle tage bygningen i brug, siger Nicolai Krohn.

Ny flytteplan for Nordfløjen

  • Indflytningen i Nordfløjen er rykket fra 14. juni til 20. september, efter flere lokaler blev lavet om til midlertidige COVID-19 afsnit. Formålet var hurtigt at ruste Rigshospitalet bedst muligt til at behandle et potentielt stort antal COVID-19 patienter.
  • Stiger antallet af COVID-19 patienter med behov for intensiv behandling igen markant, kan Nordfløjen genåbnes til at aflaste med opgaven.
  • Radiologisk Klinik er flyttet ind for at blive. Fra 18. maj er både MR og CT-skannere i brug til almindelige ambulante patienter.
  • Nordfløjen er igen åben for personale, der skal flytte ind i bygningen. Dermed bliver det muligt at genoptage den klinikvise træning i de nye lokaler.
  • Fra 20. maj er den ugentlige rundering ved modtagetavlerne, hvor fejl og mangler indmeldes, genoptaget.
  • Indflytningen til september bliver i hele Nordfløjen på én gang – tidligere var planen at den sidste opgang flyttede ind forskudt.


Redaktør