Behandling til de hårdest ramte patienter med COVID-19 skal testes

​Innovationsfonden har doneret tre millioner kroner til at teste, hvorvidt lægemidlet Iloprost kan forbedre overlevelsen hos coronainficerede patienter med behov for respiratorbehandling.


Hos intensivpatienter med COVID-19 er akut lungesvigt med behov for respiratorbehandling den hyppigste dødsårsag, og flere end halvdelen overlever ikke. Forskning ledet af professor Pär I Johansson fra Klinisk Immunologisk Afdeling på Rigshospitalet tyder på, at dette skyldes skade på kroppens mindste kar (kapillærer), hvilket leder til dårlig blodgennemstrømning og iltmangel i kroppens vigtigste organer med høj dødelighed som følge. Forskningsgruppen har desuden fundet, at behandling med Iloprost (prostacyclin), der er et lægemiddel til behandling af forhøjet blodtryk i lungekredsløbet, potentielt har en gavnlig effekt på skader på kapillærerne og dermed kan modvirke organsvigt, herunder også akut lungesvigt, og dermed øge overlevelsen. Derfor vil forskerne nu teste lægemidlet Iloprost i COVID-19 patienter med akut lungesvigt, der har behov for respiratorbehandling. 

De har modtaget tre millioner kroner fra Innovationsfonden Grand Solutions-program til at gennemføre et randomiseret pilotstudie, kaldet COMBAT COVID-19, hvor effekten af Iloprost sammenlignet med placebo afprøves i 80 respiratorbehandlede COVID-19-patienter med svær kapillærskade. Biomarkøren thrombomodulin, der er en markør for kapillærskade, bliver anvendt til at identificere de patienter, der har de sværeste kapillærskader og derfor kan inkluderes i forsøget. COMBAT COVID-19 gennemføres i et samarbejde mellem Klinisk Immunologisk Afdeling (Rigshospitalet), afdelingerne for intensivterapi på Rigshospitalet 4131, Nordsjællands Hospital, Bispebjerg Hospital, Herlev Hospital og Hvidovre Hospital samt firmaet BioPorto AS, Hellerup, der har udviklet thrombomodulin-testen. 

Pär I. Johansson tiltrådte 1. januar 2020 et klinisk professorat i Klinisk immunologi med særligt fokus på transfusionsmedicin ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet.


Redaktør