Xenia Hermann er ny leder af Odontologisk Videncenter

​​Odontologisk Videncenter er ikke et helt ubeskrevet blad i overtandlæge Xenia Hermanns bog.Igennem de sidste fem år har hun haft fagligt samarbejde med videncentret som tandlæge i Specialtandplejen i Gentofte, hvor hun har behandlet borgere med betydelig funktionsnedsættelse i alle aldersgrupper. Ud over arbejde i Specialtandplejen har hun også erfaring fra tandlægevagten og børne- og ungdomstandplejen.

Nu glæder hun sig til at være med til at sikre og udvikle Odontologisk Videncenters position og rolle fremover:

- Jeg har en meget stor interesse for specialetandlægeområdet, og gruppen med sjældne diagnoser har en særlig plads hos mig, og jeg er derfor også utrolig glad for at være blevet valgt til opgaven. Odontologisk Videncenter har en særlig vigtig rolle, når det kommer til at sikre den bedst mulige behandling af borgere med sjældne sygdomme. I den position har vi en stor opgave med sikre vidensopsamling, forskning og formidling på vores område, som jeg glæder mig meget til at gå i kast med, fortæller Xenia Hermann.


Hun fremhæver, at udredning og behandling af de sjældne sygdomme ofte er kompleks og langvarig, og den omstændighed kræver både lyst og faglig indsigt til at arbejde tværfagligt:

- Jeg har borgeren i centrum, og jeg bliver motiveret af den tværfaglighed, som det kræver at skulle rådgive, diagnosticere og behandle disse patienter for at give dem den bedst mulige livskvalitet. Jeg glæder mig rigtig meget til at skulle samarbejde med mine kollegaer i de andre klinikker og vores samarbejdspartnere om de her særlige patienter, siger Xenia Hermann.

Xenia Hermann tiltrådte den 4. maj 2020. Redaktør