Vi forberedte os på en tsunami - blev mødt af et lille skvulp

Personale blev udlånt, patienter og operationer blev flyttet og aflyst, og arbejdsgange blev ændret og gentænkt til at kunne klare alle tænkelige og utænkelige scenarier. Alle var klar i JMC til kampen mod corona - en kamp, der blev aflyst, inden den rigtig kom igang. 
Vent...
Det viste sig dog relativt hurtigt, at antallet af smittede og indlagte med Covid-19 ikke var så stort, som først ventet, og det blev hurtigt tydeligt, at børn og unge ikke blev ramt særligt hyppigt og slet ikke så voldsomt som voksne. Kampen blev derfor på mange måder ikke en realitet i JMC.  

Ledende oversygeplejerske i Anæstesi- og Operationsafdelingen, Lisbeth Jørgensen forklarer det på følgende måde: 

- Det føles som om vi stod på en strand og ventede på en tsunami, og så kom der bare et lille bølgeskvulp. 

Ingen fødende og nyfødte med covid-19

Mere end 550 kvinder har født i perioden, og ingen af dem eller deres nyfødte har været smittede med Covid-19. 

Ingen indlagte børn og unge med covid-19 i JMC

I Neonatalafdelingen og BørneUngeAfdelingen har man heller ikke haft børn indlagt med covid-19. 

I Afdeling for Vækst og Reproduktion samt Fertilitetsklinikken er meldingen den samme: Ingen smittede patienter, der har været inde til behandling i perioden, de har kunnet aflyses eller konsulteres over telefon eller video. 

Få akutte gynækologiske operationer på smittede

I Anæstesi- og OperationsAfdelingen har man i samarbejde med kirurger fra Gynækologisk Afdeling opereret enkelte patienter, der har været smittede med covid-19 enten pga. et akut behov for operation eller i forbindelse med et kræft-pakkeforløb, da disse ikke har været aflyste i coronatiden. Operationerne foregik i disse tilfælde på særligt indrettede operationsstuer, efter alle gængse forholdsregler og med værnemidler, så hverken personalet og andre patienter blev smittede.

Ledende overlæge i Anæstesi- og Operationsafdelingen, Torsten Lauritsen forklarer: 

-  Vi har udskudt en hel del operationer, men det er mit klare indtryk, at vi ikke har ”ofret” nogen patienter, der dermed ikke er blevet opereret for f.eks. cancer. Vi har haft meget travlt med dels at låne personale til andre funktioner, dels behandle de patienter, der har et uafviseligt behandlingsbehov. En tæt dialog med de kirurgiske specialer, intensivafdelingerne og personalet i vores afdeling har betydet, at opgaven er blevet løst meget tilfredsstillende. 

Patienterne blev væk – og var bange for at komme

Fælles for mange af patienterne i Juliane Marie Centret er, at de alle har været meget forstående i forhold til at håndtere situationen og deres konsultationer, der enten blev ændret eller omlagt til telefon- eller videokonsultationer. Mange patienter valgte i starten af perioden selv at aflyse konsultationer, da de var bange for at komme ind på hospitalet og blive smittede.  

I Anæstesi- og Operationsafdelingen har man fx oplevet, at en patient, der var nødt til at blive opereret, var så bange for at blive smittet, at vedkommende næsten ikke turde gennemføre operationen. Personalet fik heldigvis beroliget patienten, og operationen blev gennemført til alles bedste. 

Andre patienter valgte alternative former for beskyttelse: 
- Vi havde fx et par som pga. nervøsitet for smitte mødte i fuld astronautkostume til ægudtagning lige umiddelbart efter nedlukningen - også det fik personalet håndteret på bedste vis, forklarer lægelig leder af Fertilitetsklinikken, Anja Pinborg.
 

Personalet har været gode til at passe på 

På personalesiden har Juliane Marie Centret også været godt forskånet for store epidemier og smittekæder. Mindre end et dusin medarbejdere har været smittede med COVID-19 i centret, og alle er kommet sig over sygdommen og er tilbage på arbejde igen


Læs også artiklerne:

Læs mere om COVID-19 og Juliane Marie Centret i et særnummer af JMC-Nyt om Covid-19-perionen. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor