Sklerosebehandling- og forskning samles på Glostrup

​​Patientbehandling- og forskning får endnu bedre vilkår, når Dansk Multipel Sklerose Center flytter sammen i nye lokale.

Dansk Multipel Sklerose Center samles i nye rammer på Rigshospitalet – Glostrup. Dermed bliver sklerosebehandling- og forskning, der hidtil har ligget både på Blegdamsvej og i Glostrup samlet ét sted. Først og fremmest til gavn for den behandling centret kan tilbyde patienterne. 

”Sammenlægningen giver os mulighed for bedre at udnytte vores ressourcer og få mere tid til patientarbejdet. Vi får samlet al specialviden inden for sklerosebehandling ét sted. Det giver patienterne sikkerhed for, at vi tilbyder dem behandling af højeste kvalitet,” siger leder af Dansk Multipel Sklerose Center Finn Sellebjerg. 

Ledende overlæge for Neurologisk Klinik Jesper Erdal ser også frem til sammenlægningen, der har været undervejs siden de to skleroseklinikker fusionerede i 2015.

”Sammenlægningen har været længe undervejs, men det har samtidig givet medarbejdere og ledelse tid til at omstille sig og planlægge. Vi forventer, at sammenlægningen og den effektivisering den medfører på sigt betyder, at vi får mulighed for at tage os godt af endnu flere sklerosepatienter ” siger Jesper Erdal.

Mere plads til patienter og personale

Dansk Multipel Sklerose Center flytter ind i 250 m2 behandlings- og kontorfaciliteter og 250 m2 forskningslaboratorier. 
Helt lavpraktisk får både personale og patienter også mere plads. En stor del af vores patienter er bevægelseshæmmede, en del af dem sidder i kørestol. De vil få langt bedre mulighed for at komme rundt og få bedre stole at sidde i i venteområderne.,” siger Finn Selbjerg. 

Forskning samlet og styrket

Med nye forskningslaboratorier og alle forskere samlet ét sted forventer klinikken også et løft på forskningsområdet. 

”Vores forskning kan bedre integreres i det daglige kliniske arbejde og vi får nemmere ved at koordinere vores forskningsprojekter,” siger Finn Sellebjerg. 

Det Danske Scleroseregister er også flyttet ind i de nye lokaler i Glostrup. Flytningen er sket løbende henover foråret, de sidste medarbejdere flytter den 25. juni 2020.  

Redaktør