Sammen hver for sig via video

Samtaler på afstand og fysioterapi uden fysisk kontakt. Flere afdelinger på Rigshospitalet har erstattet telefonsamtaler eller fremmøde i ambulatoriet med videokonsultationer med succes.
Da patienterne under coronaepidemien ikke længere kunne møde op til deres tider i Dansk Hovedpinecenter, fandt centret manualen til videokonsultationer frem. Fysioterapeut og ph.d. Bjarne Kjeldgaard Madsen og kollegerne i centret havde længe overvejet at lægge nogle af deres telefonkonsultationer om til video, men var bare ikke kommet i gang.

- Sammenlignet med en telefonkonsultation er det langt højere kvalitet for patienten. Video kan ikke i alle tilfælde erstatte at have patienterne foran sig, men det er et godt supplement, siger Bjarne Kjeldgaard Madsen.

Som fysioterapeut er Bjarne Kjeldgaard Madsen vant til at undersøge hovedpinepatienter med test og ved at mærke og trykke på muskler og led. Det har krævet lidt tilvænning at finde ud af, hvordan videosamtalerne bruges optimalt.

- Ved min første videokonsultation kom jeg til at sidde at trykke på skærmen i forsøg på at guide patienten. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre, ligesom jeg heller ikke kan lave muskeltest over video. Men jeg kan godt vurdere kvaliteten af patientens træning og korrigere, hvis de laver øvelserne forkert eller træner med forkert belastning, fortæller han.

Dansk Hovedpinecenter er bare en af flere afdelinger, der har haft succes med patientkontakt over video. Antallet af afsluttede videokonsultationer på Rigshospitalet via MinSP er siden starten af marts gået fra 0 ugentlige konsultationer til i gennemsnit 30 om ugen.

Bedre patientrelation over video 

Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik oplever ligesom Dansk Hovedpinecenter, at videoen giver andre og bedre muligheder end samtaler over telefon. De brugte allerede inden coronaepidemien videokonsultationer i det udkørende palliative team, der taler med patienterne efter halsoperationer. Teamets sygeplejersker bruger muligheden, når patienterne ikke ønsker besøg i hjemmet eller ved opfølgende samtaler.

Kathrine Holmstrøm er rehabiliteringssygeplejeske i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik og har som led i en projektopgave undersøgt, hvordan patienterne oplever videosamtalen.

- Videosamtaler gør situationen langt tryggere for patienterne, fordi de kan se den sygeplejerske, de taler med. Det betyder alverden. Samtalen starter et andet sted, fordi relationen hurtigere bliver skabt, end over en telefon, siger Kathrine Holmstrøm.

Patienter sparer rejsetid 

Som landsfunktion modtager Dansk Hovedpinecenter patienter fra hele landet. Derfor er videokonsultationer kommet for at blive i centret, både som erstatning for samtaler over telefon og i nogle tilfælde kontroller i ambulatoriet.  Dansk Hovedpinecenter har, som det afsnit med flest konsultationer, haft knap 100 videokonsultationer i hele perioden. 

- Det er oplagt for os at fortsætte med at have ambulante kontroller som videokonsultation, så patienterne ikke behøver at rejse fra den modsatte ende af landet for en halv times konsultation. Ligesom alle andre patienter kan vælge video i stedet for fremmøde, siger Bjarne Kjeldgaard Madsen.

I Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik oplever Kathrine Holmstrøm ligeledes, at video har været til gavn for alle klinikkens patienter, men særligt for klinikkens psykisk sårbare patienter er det et godt alternativ til besøg eller telefonsamtaler. Muligheden har betydet, at kontakten til de sårbare patienter er blevet bedre. 

- En af vores sårbare patienter ønsker ikke hjemmebesøg, og telefonkonsultationer tager hans plejemor. Med video kan han være med på sidelinjen, komme med input og få informationerne direkte, fortæller hun.

Sådan kommer du i gang

Det kræver blot lidt ekstra udstyr og et par klik i SP for at komme i gang med videokonsultationer.

Udstyr og programmer

  • Skærm med indbygget kamera, eller kamera der sættes på skærmen
  • Headset
  • Videoappen Pexip fra Softwareshoppen

Book og indkald patienten

  • Vælg ”Videomøde MinSP” ved aftalebooking i SP og i brev til patienten
  • Vedhæft bilaget ”Videomøde - kom godt i gang!” til indkaldelsen

Start videokonsultation

  • Tjek aftalen ind i SP og vælg ”Tilslut” – videokonsultationer starter i Pexip-appen
  • Forudsætninger for patienten
  • Har sagt ja til videokonsultation på forhånd
  • Har tablet, smartphone eller pc med kamera
  • Adgang til MinSP

Guide til videokonsultationer på intranettet (virker kun for medarbejdere i Region Hovedstaden)


Projekt skal få styr på teknikken

Enkelte klinikker har oplevet tekniske vanskeligheder med videokonsultationer. Derfor har Forbedringsafdelingen søsat et projekt i BørneUngeKlinikken, Onkologisk Klinik og Medicinsk Endokrinologisk Klinik. Henover sommeren får klinikkerne hjælp til levering, opsætning og test af udstyr til videokonsultationer i MinSP. Projektet skal undersøge, om den ekstra hjælp gør det nemmere for klinikken at bruge videokonsultationer - og om der skal være et lignende tilbud til alle klinikker på Rigshospitalet.Redaktør