Imponerende indsats, kampgejst og fleksibilitet

​Selv om pandemien ikke blev så omfattende som ventet, har kampgejsten og opbakningen ikke været til at tage fejl af. Fleksibilitet og effektivt samarbejde på tværs af fag og afdelinger prægede hverdagen, og det bør i den grad fremhæves og understøttes i fremtiden, mener afdelingsledelserne i JMC
Vent...

Professor og leder i Afdeling for Vækst og Reproduktion, Katharina Main: "Personalet var ikke bare helt fantastisk gode til at indstille sig på ændrede vilkår igen og igen og alligevel tage sig af patienterne bedst muligt. De har også været gode til at være der for hinanden og beskytte de sårbare og bekymrede'"


Oversygeplejerske i Anæstesi- og Operationsafdelingen, Lisbeth Jørgensen:  "Den indsats og fleksibilitet, som folk har udvist, er helt vildt imponerende. Uanset hvad vi sagde, blev det løst på tværs af faggrupper, fordi der var et'mindset om, at ' det her skal vi bare have løst"


Ledende overlæge i BørneUngeAfdelingen , Karen Vitting Andersen:
"Folk har virkelig været gode til at samarbejde, og der har ikke været mange negative vibrationer. Det hele er foregået i en positiv ånd"


Ledende oversygeplejerske i Gynækologisk Afdeling, Charlotte Strømberg: "Alle har været enormt gode til at omstille sig, og man mærker tydeligt, at det er en organisation, der er vant til ændringer og til at agere hurtigt, når der er behov for det"


Ledende overlæge i Gynækologisk Afdeling, Lene Lundvall:
"Der er en kampgejst for patienterne, som er helt exceptionel. Fx havde vi en medarbejder, der frivilligt valgte at sidde en fredag aften – efter arbejdstid – og få styr på patienter til weekendpodning. På same måde valgte overlægen, der skulle have patienter i dagkirurgi mandag at tjekke, at prøverne var taget, og svarene var OK, hjemmefra om søndagen"


Chefjordemoder i Obstetrisk Afdeling Rikke Nue Møller:
"Alle i afdelingen har været sindssygt omstillingsparate, og vi er utroligt imponerede over, hvordan medarbejderne har fundet deres hverdag i alt det her på så forholdsvis kort tid og med så mange ændringer og justeringer hele tiden'"


Lægelig leder af Fertilitetsklinikken, Anja Pinborg:
"Det har været meget opløftende at se, hvordan den første uro og utryghed hos personalet hurtigt vendte til kampgejst og stor vilje til at træde til, hvor der var behov. I JMC som helhed har vi vist, at vi kan stå sammen og rykke, når det virkelig gælder.

Det er også imponerende at mærke, at personale var 100 % indstillet på at rykke, da vi fik grønt lys til at starte, og nu er vi næste på normalen samtidig med, at vi overholder de gældende krav".


Ledende oversygeplejerske i Neonatalafdelingen, Mette Andersen:
"Folk har bakket helt vildt op om det her med den indstilling, at 'nu skal vi bare have styr på det her'. Samarbejdet har været utroligt godt."


Ledende overlæge i Anæstesi- og Operationsafdelingen, Torsten Lauritsen: "Da krisen begyndte og i de første mange uger af den, var det imponerende så mange omstillinger personalet, afdelingerne og patienterne var klar til og fik gennemført. Der blev samarbejdet på kryds og tværs af personalegrupper og afdelinger. Det er dog også tankevækkende, at forandringerne og omlægningen af hele produktionen blev initieret og drevet fra afdelingsniveauet – fra afdelingerne og personalet. De traditionelle mekanismer var sat ud af drift – og det fungerede alligevel."


Afdelingschef for Fertilitetsklinikken, Søren Ziebe:
"Det har været en positiv oplevelse at se det samarbejde, den rykken sammen og løften i fællesskab mellem afdelingerne, der illustrerer, at vi i den grad godt kan finde ud af tingene uden detailstyring. Det har frigivet energi og inspiration til opgaveløsningen, at man ikke var regelsat og hegnet ind, som vi ellers ofte er."


Oversygeplejerske i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme, Trine Spiegelhauer:
"Det var imponerende at se, hvor velvillige folk var til at omstille sig og hjælpe til, hvor der var behov for det'"


Ledende overlæge i Afdeling for Vækst og Reproduktion, Anders Juul: "Det har været fantastisk at opleve, at man var fælles om det her, og vi har hele tiden en oplevelse af, at folk gerne VIL bidrage. Vi har endda haft personale, der har været meget skuffede over, at de ikke kunne komme over og hjælpe til i podeteltet, når de nu havde meldt sig frivilligt hertil. Det viser den indstilling, der har været."


Et godt eksempel

Ægtefælle sad i skuret: - Vi har endda haft en afdelingssygeplejerske, hvis mand havde været på kursus med COVID-19 smittede, og da han kom hjem, blev han sat i skuret ind til der var en afklaring på, hvordan han skulle forholde sig. Han blev herefter sat i karantæne i 14 dage i en ferielejlighed i Tisvilde. Det besluttede Styrelsen for patientsikkerhed. 

Så kunne afdelingssygeplejersken nemlig komme på arbejde. Det vidner om kampgejst!!, fortæller ledende overlæge Karen Vitting Andersen fra BørneUngeAfdelingen.                                              

 NB. Der var varme i skuret!


Læs også artiklerne:

Læs alle artiklerne i JMC-Nyt særnummer om coronaperioden - juni 2020

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor