​​​​​

Graviditetstab i Danmark gennem de seneste 40 år

Et nyt studie af graviditeter i Danmark de seneste 40 år viser, at 9,6 % af alle graviditeter i disse år er endt med en spontan abort, og risikoen stiger med alderen.
Vent...

Der er gennem seneste 40 år registreret 3,5 millioner graviditeter i Danmark. Et nyt studie har undersøgt, hvor mange af disse graviditeter, der er endt med, at kvinden har aborteret spontant. Forskerne har kunnet følge kvinderne gennem hele deres fertile periode og undersøgt hvor mange, der er blevet henvist med hhv. 0, 1, 2 og 3 eller flere tab. 

9,6 % spontane aborter

I alt blev der i studieperioden registreret 337.008 spontane aborter, hvilket svarer til 9,6% af de registrerede graviditeter. Denne andel steg fra 7,5% i 1978-79 til 10,7% i år 2000 for derefter at falde til 9,1% i 2017.

Risikoen stiger med alderen

Andelen af de gravide, som blev henvist med spontan abort, steg fra 3,9% blandt kvinder 10-14 år gradvist til 26,9% blandt kvinder 45-49 år. Det svarer til en syv-dobling af risikoen med stigende alder. 

Blandt kvinder, som blev fulgt gennem hele deres fertile periode, fandt forskerne følgende fordeling af tab:

  • Kvinder som aldrig var henvist med spontan abort: 77 %
  • Kvinder som havde haft 1 spontan abort: 18 %
  • Kvinder som havde haft 2 spontane aborter: 4 %
  • Kvinder som havde haft 3 eller flere spontane aborter: 1 %

Mere end 3 ud af 4 kvinder oplevede altså aldrig et klinisk* graviditetstab. 

Det kumulerede antal tab, som kvinder i forskellige aldre har oplevet, fremgår af venstre figur. Tidspunktet, hvor man henvises med spontan abort, fremgår af højre figur. Det ses her at 11,1% blev henvist før 8. uge i graviditeten i 1995-99, mens den tilsvarende andel i 2015-17 var 23,6%.


Studiet er gennemført af læger på Rigshospitalet og Hvidovre Hospital. Yderligere information kan indhentes hos professor Øjvind Lidegaard, Gynækologisk afdeling, Rigshospitalet. 

E-mail: Oejvind.Lidegaard@regionh.dk. Tlf. 4063 2268.


1. Lidegaard Ø, Mikkelsen AP, Egerup P, Kolte AM, Rasmussen SC, Nielsen HS. Acta Obstet  Gynecol Scand 2020; DOI: 10.1111/aogs.13860. PMID: 32255196 (pdf, åbner i ny fane)

*) klinisk vil sige at kvinden selv registrerer tabet som et tab, og henvises til sygehus for det.


Supplementary online appendix (pdf, åbner i ny fane)


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor