Fremtidens hospital på tegnebrættet

Det lange lys er sat på nyt projekt, der skal tegne en ambitiøs vision for Rigshospitalets fremtid.Kunstigt dyrkede organer, robotoperationer via video, patientovervågning med bittesmå mikrochips. Der er mange bud på fremtidens behandlinger, og ikke mindst på, hvordan fremtidens hospital rent fysisk skal se ud.

Et stort visionsprojekt skal nu sikre, at Rigshospitalet også i 2040 eller 2050-udgaven kan møde patienter og personales behov og ønsker. Projektet kan føre til helt nye rammer for hospitalet, fortæller hospitalsdirektør Per Christiansen:

- Rigshospitalet skal være på internationalt topniveau indenfor højt specialiseret forskning og behandling både nu og i fremtiden. Men når vi ser ud over det samlede hospital, er det tydeligt, at de fysiske rammer ikke kan følge med. Nogle af vores afdelinger er på vej til at flytte til nye bygninger, men de fleste skal blive i bygninger, der er bygget i en tid med helt andre krav. Vi har brug for, at rammer og ambitioner igen kommer til at matche, siger han.

Forretningsudvalget i Region Hovedstaden besluttede 16.juni at sætte en grundig proces i gang for at udarbejde den nye vision. Input skal komme fra mange forskellige sider: Patienter, forskere, fagfolk og samarbejdspartnere fra hele landet og internationalt skal være med til at udvikle visionen, som skal rumme både Blegdamsvej og Glostrup.

Bygninger sakker bagud

De store bygninger på Rigshospitalet er bygget i en tid, hvor indlæggelserne var lange, der var færre ambulante besøg og enestuer var sjældne. I dag foregår meget avanceret behandling hjemme eller ved ambulante besøg, og flere specialister er inde over den enkelte patient. Det skal bygningerne understøtte.  

Visionsarbejdet handler dog om mere end de fysiske rammer: 

- Sundhedsvæsenet udvikler sig, vi får nye opgaver og finder nye måder at løse de nuværende opgaver på. Derfor er det vigtigt at bruge kræfter på en grundig afdækning af, hvilken rolle vi som Rigshospital skal have i fremtidens sundhedsvæsen, så vi får en ambitiøs og langtidsholdbar vision, siger Per Christiansen. 

Et af elementerne i visionsarbejdet bliver en analyse af hvert af de lægefaglige specialer på hospitalet der skal pege på fremtidige faglige, teknologiske og demografiske udviklinger og behov. Der vil blandt andet være særlig vægt på betydningen af diagnostisk, medicinsk og kirurgisk udvikling samt nye digitale muligheder, personlig medicin og stamcellebehandling. 

Arbejdet med den nye vision forankres i Region Hovedstadens forretningsudvalg og får en administrativ styregruppe, projektstyregruppe og arbejdsgrupper. Rigshospitalets planlægningschef Lisbeth Simper Elmstrøm bliver projektchef. 

Den nye vision forventes klar i maj 2022. 


Pejlemærker for arbejdet med ny vision for Rigshospitalet

  • Fremtidens Rigshospital skal være internationalt førende inden for behandling og forskning og gå forrest med ny dokumenteret diagnostik og behandling, innovative tiltag og eksperimentelle løsninger samt udbrede den nyeste viden til gavn for hele det danske sundhedsvæsen.
  • Fremtidens Rigshospital skal styrke og udvikle stærke partnerskaber med andre hospitaler, private virksomheder, industrien, universiteter i ind- og udland for at udvikle og udbrede forskningsresultater, sikre højeste kvalitet i patientbehandlingen og de bedste patientforløb.
  • Fremtidens Rigshospital skal sikre den højeste faglige ekspertise gennem uddannelse både nationalt og internationalt inden for de højt specialiserede områder.
  • Fremtidens Rigshospitalet skal være garant for det menneskelige sundhedsvæsen, hvor patienten er den vigtigste partner og føler sig tryg og medinddraget i hele det højt specialiserede patientforløb.
Kilde: Kommissorium for ny vision for fremtidens RigshospitalRedaktør