Fornem pris til neuropsykolog

​Neuropsykolog, ph.d. Rune Nielsen fra Nationalt Videnscenter for Demens modtager Dansk Psykolog Forenings Seniorforskningspris for sin forskning indenfor den tværkulturelle neuropsykologi med særligt fokus på udredning og behandling af demens

Når valget falder på Rune Nielsen, som modtager af seniorforskningsprisen er det for hans forskning indenfor den tværkulturelle neuropsykologi, hvor han primært har fokuseret på kortlægning af udfordringer i udredning, behandling og pleje af demens blandt patienter med etnisk minoritetsbaggrund; udredning af disse udfordringer; og udvikling af metoder til at overkomme disse udfordringer – i særdeleshed tværkulturelle neuropsykologiske tests.

Dansk Psykolog Forenings formand Eva Secher Mathiasen udtaler:

– Det er en stor fornøjelse at se de dygtige forskeres arbejde, og Rune Nielsens forskning er et særdeles væsentligt bidrag til den tværkulturelle neuropsykologi og har også national international gennemslagskraft.

Rune Nielsen er naturligvis glad for anerkendelsen. Han siger:

– Jeg er utroligt beæret og stolt over, at mit arbejde med at udvikle og udbrede den tværkulturelle neuropsykologi i Danmark og Europa anerkendes gennem denne pris.

Bedømmelsesudvalgets begrundelse

Et enstemmigt bedømmelsesudvalg fremhæver bl.a. Rune Nielsens forsknings væsentlige betydning for sårbare patientgrupper, som mennesker med demens, og de fremhæver desuden, at forskningens resultater allerede er anvendt i kliniske retningslinjer i flere lande:

– Rune Nielsens visionære bidrag til den tværkulturelle neuropsykologi har væsentlig betydning både for sårbare patientgrupper med demens, herunder etniske minoriteter i Europa og lavt-uddannede eller analfabete befolkninger i lav- eller mellemindkomstlande, og for klinikernes arbejde med den neuropsykologiske testdiagnostik. En række af hans metoder er blevet implementeret i nationale kliniske retningslinjer for demensdiagnostik i Danmark, Norge, Sverige og Holland. Hans arbejde har medført at resultaterne har kunnet implementeres direkte i praksis til gavn for sårbare patienter, der ellers ikke ville kunne tilbydes kognitiv udredning af samme kvalitet som andre.

Bedømmelsesudvalget har desuden lagt vægt på Rune Nielsens lederskab i internationale forsknings-sammenhænge og hans evne til nyudvikling:

– Rune Nielsen viser initiativ og lederskab ved at stå i spidsen for flere internationale forskningsprojekter, herunder det første europæiske samarbejde omkring udvikling og validering af valide metoder til tværkulturel undersøgelse af kognitiv svækkelse ved demenssygdom – European Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNTB) – som blev udviklet og valideret i minoritets- og majoritetsgrupper på tværs af fem europæiske lande. Arbejdet med CNTB har været en inspirationskilde for forskere og har afledt yderligere forskning i i Brasilien, Grækenland, Israel, Holland og Sverige.

Rune Nielsen har 40 peer-reviewede udgivelser i nationale og internationale tidsskrifter bag sig, har været nomineret til en international pris og sidder i flere ekspertgrupper. Rune Nielsen modtager seniorforskningsprisen for med kompetence og innovation at bidrage til en væsentlig nyudvikling af et strategisk vigtigt og hidtil underbelyst psykologisk område, nemlig den tværkulturelle neuropsykologi.Redaktør