Det har været en digital øjenåbner

​Coronaperioden har sat sit præg den digitale udvikling. Digitale møder og konsultationer er blevet hverdagskost og har i den grad fået sin ilddåb på Rigshospitalet. 

Vent...

Begejstringen er ikke til at tage fejl af hos ledende overlæge i BørneUngeAfdelingen Karen Vitting Andersen:

- Det har været et digitalt gennembrud. Både fordi der nu endelig kom en løsning, der understøtter video- og telekonsultationer i SundhedsPlatformen, og fordi vi pludselig blev tvunget til at kaste os ud i de digitale møder og konsultationer uden projekter og andre tiltag. Og det har fungeret rigtig godt, understreger Karen Vitting. –  Det bekræfter vores strategi om, at 'Alt hvad der kan foregå hjemme, SKAL foregå hjemme', slutter hun.

BørneUngeAfdelingen har i perioden 12. marts – 15. maj omlagt mere end 25 % de ambulante konsultationer til telefon- og videokonsultationer. Patienterne er ifølge Karen Vitting Andersen godt tilfredse med den digitale løsning og det at 'slippe for' at bruge tid på at tage ind på hospitalet. Afdelingen planlægger at fortsætte med denne mulighed som alternativ til fremmødekonsultationer i flere tilfælde.

Samme oplevelse har man i alle andre afdelinger i Juliane Marie Centret, uanset om der er tale om konsultationer med gravide, gynækologiske patienter eller forældre til børn og unge.

Konsultationer på motorvejen 

Et godt eksempel på den fleksibilitet, de telefoniske konsultationer skaber, er en konsultation i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme, hvor en mor deltog i en forsamtale til en operation, mens hun sad på passagersædet i en bil på motorvejen på vej i sommerhus med familien.

Mens far kørte, kunne mor og barnet bruge tiden på at blive forberedt på barnets forestående operation for polypper. På videoforbindelse fik moderen undervejs både talt med en anæstesilæge og den kirurg, der skulle operere barnet senere på ugen. Det forklarer børneansvarlig overlæge i afdelingen Thomas Hjuler:

- Forbindelsen faldt godt nok ud et par gange, men det fungerede fint, og efter samtalen sagde mor selv, at hun var godt tilfreds.

- Det er generelt vores oplevelse, at de ca. 60 forældre og børn, vi har haft videokonsultationer med i perioden, har været godt tilfredse med det, så vi planlægger at fortsætte med videokonsultationer til de patienter, der bor langt væk fra Rigshospitalet, og som vi jo har en del af, fordi vi ser patienter fra hele landet til vores højt specialiserede funktioner, slutter han. Her vil videokonsultationer være et vigtigt element i at forbedre patientforløb og reducere generne ved at bo langt væk fra hospitaler, understreger Thomas.

Digitale konsultationer er kommet for at blive

At de digitale konsultationer har været en succes, er også en oplevelse man deler i både Fertilitetsklinikken, Afdeling for Vækst og Reproduktion, Gynækologisk Afdeling og Obstetrisk Afdeling. Alle afdelinger kigger nærmere på, hvordan de i fremtiden kan tilbyde telefonkonsultationer som alternativ til konsultationer med fysisk fremmøde.

Duer ikke til morgenkonferencer og svære samtaler

Et af de steder, hvor den digitale måde at mødes på har fungeret mindre hensigtsmæssigt som alternativ, er ved den traditionelle morgenkonference. Den har været savnet i de fleste afdelinger, og det slet er ikke det samme, når den afholdes digitalt, lyder meldingen både fra BørneUngeAfdelingen, Obstetrisk Afdeling og Gynækologisk Afdeling.

Også ved mere alvorlige og svære samtaler kan man ikke 'nøjes' med en telefonsamtale. Det forklarer professor Katharina Main, fra Afdeling for Vækst og Reproduktion, der ellers har gode erfaringer med digitale konsultationer:

- Når man skal drøfte de mere alvorlige emner og både børn og forældre skal deltage, duer det slet ikke på telefonen, da kropssproget mangler helt, og det er svært at fornemme stemningen og se reaktionerne i deres kropssprog.

Vores mødekultur bør gentænkes

Alle de aflyste møder både internt og ekstern har givet stof til eftertanke i Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme:

- Coronatiden har skabt en vis naturlig skepsis i forhold til mødeaktivitet. Alle møder har været aflyst, men vi har klaret det fint alligevel, så det har været en øjenåbner til at overveje, hvilke møder, der måske ikke er nødvendige at afholde face-to-face, forklarer børneansvarlig overlæge i afdelingen, Thomas Hjuler. Afdelingen er nu gået i gang med at se nærmere på hvilke møder, der evt. kan ændres, slås sammen eller undværes.

'Har bragt mig tættere på nogle af mine medarbejdere, end jeg tidligere har været' 

I Afdeling for Vækst og Reproduktion blev mange forskningsmedarbejdere sendt hjem, og en af de opgaver, afdelingsledelsen brugte meget tid på i perioden, var derfor ledelse på distance og telefonsamtaler og videomøder med ansatte. Og det har fungeret over al forventning. Det fortæller ledende overlæge, Anders Juul:

- Jeg er på nogle områder kommet tætter på hver enkelt medarbejder, der var derhjemme, end jeg har været før. Jeg har haft direkte kontakt med hver enkelt, sms'et eller snakket med nogen, jeg måske ikke dagligt taler så meget med. Og når man skyper med medarbejdere, der sidder derhjemme, kommer deres børn også lige hen og siger hej, og det er vildt hyggeligt. Dem har man jo fx aldrig set før, og så har man pludselig noget helt andet at tale om.

- Man kommer på en måde en lille smule tættere på hinanden, slutter Anders Juul.

Læs også artiklerne:

Læs alle artiklerne i JMC-Nyt særnummer om coronaperioden - juni 2020Online fødselsforberedelse og videooptagelse af informationsmøde for nyhenviste fertlitetspatienter
Både Obstetrisk Afdeling og Fertilitetsklinikken har været tvunget til at aflyse informationsmøder og fødselsforberedelse i perioden. Møderne er erstattet med videoer, så patienter og kommende forældre kan forberede sig hjemmefra. Mere end 355 har nu set informationsmødet til nyhenviste fertilitetspatienter. 

Videoerne om fødselsforberedelse er i skrivende stund set af mere end 995 personer. som alternativ til den traditonelle forberedelse i auditorier. 
Se videoerne
Læs mere i JMC-Nyt særnummer om coronaperioden
Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor