Saltsyre testes som rensemiddel i centrale venekatetre hos børn med kræft

​Ny forskning fra Rigshospitalet skal afgøre, om saltsyre er en metode til at rense et kateter med, og dermed forhindre infektioner pga. bakterier, der sætter sig fast i kateteret.

Vent...

Billede: overlæge Ulrikka Nygaard, der står i spidsen for forskningsprojektet

Hvert år får cirka 200 børn og unge mellem 0-18 år stillet diagnosen kræft. Som en del af behandlingen får de alle lagt et centralt venekateter, som bruges til medicin, blodprøver og kemoterapi/behandling. Med venekateteret slipper de nemlig for at blive stukket hver gang, de skal have behandling eller have taget blodprøver. Venekateteret bliver lagt lige over hjertet og er en direkte linje ind til de centrale blodårer.

For manges vedkommende sidder venekateteret der i gennem længere tid – ofte et år eller to. Desværre oplever de fleste børn med et venekateter, at de på et eller andet tidspunkt får feber og påvist en bakterie i blodet. I en del tilfælde skyldes det, at venekateteret er Og det er ikke ufarligt. Infektioner er årsag til ca. 70 pct. af behandlingsrelaterede dødsfald hos børn med kræft.

I et nyt projekt  skal forskere fra BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalet undersøge, om saltsyre kan rense kateteret og derved forebygge, at barnet får en ny infektion. 

Kræftens Bekæmpelse og Børnecancerfonden har bevilget 3,3 mio. kr. til forskningen, som ledes af overlæge Ulrikka Nygaard fra BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalet. 

Ulrikka Nygaard forklarer, at når man har et centralt venekateter, er der risiko for at få gentagne infektioner med bakterier, der enten kommer fra kateteret eller sætter sig fast i kateteret.. Forskerne vil med forskningsprojektet undersøge, om saltsyre kan behandle og forebygge tilbagefald af infektioner hos børn med venekatetre.

- Jeg er rigtig glad for, at vi med bevillingerne nu kan undersøge, om saltsyre virker. Det vil ikke kun gavne børn med kræft i Danmark, men også voksne og børn i hele verden, hvis vi finder, at saltsyre er effektivt til at behandle og forebygge infektioner i venekateteret, siger Ulrikka Nygaard.

Standardbehandling siden 2011

Når bakterierne slår sig ned i venekateteret, danner de biofilm – en form for slim, som sætter sig som et beskyttende lag rundt om bakterierne på indersiden af slangen. Verden over såvel som i Danmark bruger man antibiotika til at behandle infektionen med, men man har også gennem tiden forsøgt at gøre andre ting som supplement til antibiotika.

I Danmark har vi siden 2011 brugt saltsyre i håbet om, at det kan nedbryde biofilmen og neutralisere bakterierne. Behandlingen anvendes ikke i andre lande, da der aldrig er udført et randomiseret studie/ingen nogensinde har lavet et randomiseret studie for at undersøge, om det virker. Og det vil Ulrikka Nygaard nu gøre noget ved, samtidig med at hun vil undersøge, om saltsyre evt. kan skade kateteret.

Studiet skal køre på alle børnekræftafdelinger i Danmark over to år fra begyndelsen af 2021 og inkludere et-to børn om ugen. Cirka halvdelen vil modtage behandling med saltsyre ved siden af den almindelige behandling med antibiotika, mens den anden halvdel kun vil modtage antibiotika. – 

Alle børn – uanset om de får saltsyre eller ej, vil modtage standardbehandlingen, som er antibiotika, og børnene bliver tæt overvågede, mens de er i behandling, fortæller Ulrikka Nygaard.

Kan potentielt gavne både børn og sundhedsvæsnet i hele verden

Når resultaterne foreligger i 2023, vil forskerne være klogere på, om saltsyre er effektivt. Færre infektioner betyder færre indlæggelser og mindre antibiotika, som i større mængder kan medføre resistens. Hvis det skulle vise sig at være tilfældet, så vil forskningsresultatet ikke kun komme danske børn med kræft til gode.

Også alle andre børn, der får lagt et venekateter i forbindelse med andre sygdomme, vil få gavn af resultatet. Og så kan det bredes ud til hele verden. Og samtidig vil det også betyde, at man kan gå i gang med at teste, om det har samme effekt på voksne.

- Og hvis det viser sig ikke at være effektivt, så vil vi undersøge andre muligheder og stoffer, der har potentiale til at nedbryde biofilm og forhindre infektioner i kateteret, siger Ulrikka Nygaard.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor