Nyt tilbud om online-støtte til yngre brystkræftpatienter og deres partnere

​​"Stå Sammen". Det er titlen på et nyt online-tilbud, der skal støtte yngre brystkræftpatienter og deres partnere. Forskningscenteret CASTLE på Rigshospitalet og Komitéen for Sundhedsoplysning står bag webkonceptet, der bliver udviklet i samarbejde med RegionH E-læring.

​De fleste brystkræftpatienter er over 60 år. Men også yngre kvinder bliver ramt. Hvert år får omkring 800 kvinder i alderen 25-49 år konstateret brystkræft. De og deres partnere er i en anden fase af livet end de ældre patienter, og det skal et online-tilbud, der er under udvikling, tage højde for.


- Når de yngre bliver ramt, er det for det første et meget uventet chok. Mange står samtidig midt i et liv, hvor de er ved at bygge en familie og en karriere op. Især hvis de har børn, har de en rigtig travl hverdag, og lige pludselig kommer der en kræftsygdom oveni, siger cand.psych. og ph.d. Annika von Heymann, post.doc på forskningscenteret CASTLE på Rigshospitalet.


CASTLE er Kræftens Bekæmpelses Nationale Forskningscenter for Senfølger hos Kræftoverlevere. Centeret står sammen med Komitéen for Sundhedsoplysning bag initiativet, der er døbt "Stå Sammen".

Målet med online-tilbuddet er at give parrene redskaber til at håndtere de følelser og udfordringer, der opstår i forbindelse med et kræftforløb, øge deres forståelse for kræften som en fælles udfordring og deres evne til at støtte hinanden.

- Når en kvinde får brystkræft, bliver også partneren meget berørt og kan nogle gange være mere bekymret end kvinden selv. Samtidig er det partneren, der skal støtte kvinden, når hun er rigtig syg, og tit er det også partneren, som står med ansvaret for at få hverdagslivet til at fungere, siger Annika von Heymann.

Moduler følger kræftforløbet

"Stå Sammen" består af en række moduler med temaer som fx samarbejde, stresshåndtering, intimitet, indbyrdes kommunikation og kommunikation med børnene.

Modulerne guider via videofilm og interaktive øvelser parrene igennem de forskellige faser i et kræftforløb, så de undervejs kan få hjælp til lige præcis den situation, de står i. Et modul handler fx om, hvordan de kan håndtere den angst og uvished, der præger tiden lige efter diagnosen. I et andet modul får de bl.a. gode råd om, hvordan de sammen kan håndtere bivirkninger af behandlingen, og et afsluttende modul hjælper dem til at finde ud af, hvad det er for et liv, de skal leve sammen, når behandlingen er overstået.

- Det er en ekstrem situation at blive ramt af kræft i en ung alder. Mange ting bliver sat på spidsen, og der kan være forskel på, hvordan den enkelte håndterer det. Med "Stå Sammen" håber vi at kunne hjælpe parrene med at forstå, hvorfor den anden reagerer, som han eller hun gør, og at de – trods forskellighederne - er stærkere sammen, siger Annika Von Heymann.


Online-løsning er fleksibel og skalérbar

Der er flere grunde til, at CASTLE har valgt, at det nye tilbud til de yngre kræftpatienter og deres partnere skal være webbaseret og fx ikke have form af psykologsamtaler.

- Udgangspunktet har været at udvikle et tilbud, der er fleksibelt og kan passes ind i parrenes hverdag, så de fx ikke bliver nødt til at få børnene passet hver onsdag, fordi de skal til psykologsamtale på hospitalet. Det er et tilbud, der skal fungere på parrets præmisser i deres eget hjem, siger Annika von Heymann.

Hun peger også på, at webkonceptet let vil kunne udbredes til hele landet, hvis det viser sig at have den ønskede effekt.

-  Der er ikke så mange psykologer tilknyttet de onkologiske klinikker rundt omkring. Men med den her type e-læring kan tilbuddet nemt skaleres op og nå ud til rigtig mange, siger hun.


Først gælder det dog en pilottest med 40 brystkræftpatienter og deres partnere. Sigtet med pilottesten er primært at undersøge, om parrene tager godt imod det nye tilbud og gennemfører det. Gør de det, vil CASTLE efterfølgende forsøge at rejse penge til et randomiseret studie i større skala, der skal måle effekten af "Stå Sammen" på parrenes fælles evne til at håndtere stress, deres mentale helbred og livskvalitet.

Deltagerne til pilottesten rekrutteres med hjælp fra brystkirurgisk afdeling på Rigshospitalet og Herlev Hospital. En sygeplejerske med stor erfaring i samtaleforløb står for rekrutteringen og hjælper parrene undervejs, hvis de har tvivlsspørgsmål i forhold til "Stå Sammen".  På grund af COVID-19 er projektet forsinket, men Annika von Heymann håber, at de første brystkræftpatienter og deres partnere er ombord i slutningen af året. 


Redaktør