Jævnaldrende står ofte bag seksuelle overgreb på teenagere

En ny statusrapport fra Center for Seksuelle Overgreb  viser, at størstedelen af de seksuelle overgreb som teenagepiger udsættes for sker af jævnaldrende drenge i alderen 15 – 18 år. Centret opfordrer til særlig opmærksomhed på dette i forhold til forebyggende arbejde.

Vent...

Teenagepiger og unge kvinder i alderen 13-25 år er i størst risiko for at blive udsat for et seksuelt overgreb, og det foregår ofte i private hjem med en krænker, som offeret kender i forvejen. Det viser en ny statusrapport fra Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet.

Statusrapporten fra årene 2017-2019 viser, at de tilfælde, hvor offeret er et barn eller teenager og kender alderen på krænkeren, er det de 15 til 18-årige, der står for 42,5 % af overgrebene begået mod børn/unge – det er altså langt oftest en jævnaldrende, der begår overgrebet

Det er derfor afgørende at voksne, både forældre og professionelle, tør tage snakken med børn og unge om grænser og samtykke, som også bør være et centralt element i seksualundervisningen mener man i Center for Seksuelle Overgreb.

Psykolog Line Engel Clasen fra Center for Seksuelle Overgreb forklarer:

- Det er påfaldende, at så lille en aldersgruppe står bag så stor en del af overgrebene, og det er derfor en gruppe af krænkere, som man bør være ekstra opmærksom på fx i forhold til forebyggende arbejde. 

- Når man bliver udsat for et overgreb fra en jævnaldrende, som man kender og stoler på, fx en god ven, så er det et enormt svigt, der også kan medføre store sociale konsekvenser. Man kan ende med at isolere sig, fordi man trækker sig fra sociale situationer, hvor man kan træffe at møde krænkeren.  Derudover frygter mange ikke at blive troet på, og mange oplever, at deres vennegruppe vælger side og tror på enten offer eller krænker, forklarer Line.

Forebyggelse gennem dialog er essentiel for både piger og drenge

Hun anbefaler derfor, at man i forebyggelsesøjemed får talt med unge – både drenge og piger – om sex, grænser, og samtykke, og ikke mindst om god kommunikation mellem parterne. Det er afgørende at inddrage de jævnaldrende drenge og hjælpe dem til, hvordan de kan forebygge at ende som gerningsmand i en seksuel krænkelse. For med en cocktail af raserende hormoner, sparsom seksuel erfaring evt. tilsat alkohol øges risikoen for, at man overskrider den andens grænser, uden det måske egentlig var intentionen, forklarer Line Engel. 

Stigning i antallet af henvendelser til centret

Den nye statusrapport fra Center for Seksuelle Overgreb for årene 2017-2019 omhandler både børn, unge og voksne. 

Rapporten viser, at centret de sidste tre år har haft en stigning på 12,4 % i antallet af personlige henvendelser. Fra 680 henvendelser i 2017 til 696 henvendelser i 2018 og 764 i 2019.  

Piger/kvinder er mest udsatte

På børneområdet kommer den største gruppe af henvendelser fra teenagepiger i alderen 13-15 år. Disse udgjorde 57,2 % af henvendelserne til børneteamet, og kun 15 % af det samlede antal henvendelser til børneteamet kom fra drenge. Også på voksenområdet henvender flere kvinder sig (96 %) end mænd sig på baggrund af et seksuelt overgreb, viser rapporten, der netop er udgivet. 

For de ansatte i Center for Seksuelle Overgreb er det lave antal henvendelser fra drenge/mænd ikke overraskende, men noget man ønsker at undersøge nærmere for at finde ud af årsagerne. Det forklarer koordinator i Videnscentret på Center for Seksuelle Overgreb, Aviaja Mose Wingender: 

- Vi har netop søsat to nye projekter, hvor vi vil undersøge, om der er særlige barrierer for drenge og mænd i forhold til at fortælle om at have været udsat for et seksuelt overgreb og at søge hjælp”, forklarer Aviaja, der har været med til at lave rapporten.

De fleste overgreb sker i private hjem – ikke på gaden

Center for Seksuelle Overgreb har i rapporten også set på, hvor de fleste overgreb sker. Og her er det tydeligt, at på voksenområdet sker langt de fleste overgreb i private hjem. Enten i krænkers hjem (26 %), i offerets eget hjem (19 %) eller i andres hjem (8,1 %). 

Det tyder ifølge rapporten på, at det ikke er ude på gaden, man skal være mest bange for at blive voldtaget, Kun 5,5 % af overgrebene sker på gaden eller et andet sted udendørs. Et lignende billede tegner sig på børneområdet.

De fleste kender krænkeren – lidt eller meget

I de fleste henvendelser har offeret et forudgående kendskab til krænker viser rapporten. I 14,2 % af overgrebene hos voksne er der tale om en ukendt krænker, mens knap halvdelen (48 %) har et længere forudgående kendskab til krænker. På børneområdet kender barnet eller den unge også ofte krænkeren forud for overgrebet. Kun 6,5 % bliver udsat for overgreb af en ukendt krænker. 

Videnscenterkoordinator og psykolog i Center for Seksuelle Overgreb Line Engel Clasen forklarer, at det, at krænkeren ofte er en, som offeret kender, er noget, de er særligt bevidste om i centret og den rådgivning, der bliver givet: 

- Når krænkeren er en man kender og har en relation til, er der ikke kun tale om et overgreb men også et enormt tillidsbrud. Dette er et centralt tema i centrets psykosociale behandling, forklarer Line. Det kan medføre selvbebrejdelse og man kan føle sig dum bagefter, fordi man stolede på én, der så udsatte en for et seksuelt overgreb. Det kan i sidste ende påvirke ens tillid til andre mennesker.

Digitale kontakter

Center for Seksuelle Overgreb har undersøgt, hvorvidt kontakten mellem ofre og krænker er sket via internettet (fx sociale medier), og her viser tallene kun en lille stigning på voksenområdet. I 2017 oplyste 7,5 %, at kontakten med krænker, var etableret via nettet, mens det i 2018 var 8,4 % og i 2019 10 %.  For børnene og de unge gjaldt at kun fire af skolebørnene oplyste, at kontakten med krænker, var sket gennem internettet (3,5 %) og for de unge var det 19 ofre, dvs. (8,2 %)

En femtedel mistænker drugrape

Mange af de voksne mistænker at være blevet udsat for drugrape, og i 2018 og 2019 var det knap en femtedel af dem, der henvender sig i centret umiddelbart efter overgrebet, der mistænkte at være blevet udsat for drugrape. Det sker både i forbindelse med byture men også private fester, og 20 % mistænker at være blevet udsat i krænkers hjem.

Anmeldelsesprocenten – er steget på børneområdet

På trods af kampagner og politiske tiltag stiger anmeldelsesprocenten på voksenområdet tilsyneladende ikke, viser rapporten. Faktisk er den faldet en smule i perioden. 

- Der kan være mange grunde til ikke at anmelde, og der kan være mange hensyn at tage, særligt hvis man kender krænkeren i forvejen, som vi jo kan se, at de fleste gør, forklarer Aviaja.

På børneområdet er anmeldelsesprocenten steget med 10 %. Det betegner line Engel som en positiv tendens. Hun uddyber: 

- At ikke alle seksuelle overgreb på børn og unge anmeldes, skyldes nok særligt de overgreb, hvor det er en jævnaldrende og/eller mindreårig, der begår overgrebet. Et tidligere studie fra centret viser, at den primære grund til ikke at anmelde en jævnaldrende er frygten for de sociale konsekvenser en anmeldelse kan medføre, slutter Line. 

Anbefalinger

Hvis man som pårørende eller fagperson mistænker at et barn eller en ung er udsat for seksuelt overgreb, anbefaler Line Engel Clasen følgende: 

- Vær altid opmærksom på adfærdsændringer hos børn og unge. Hvis man har en mistanke om, at et barn eller en ung udsættes for overgreb, er det vigtigt at turde spørge ind til det. Hun understreger, at man altid er velkommen til at kontakte Center for Seksuelle Overgreb for råd og vejledning i forbindelse med seksuelle overgreb eller mistanke herom, både når det gælder børn, unge og voksne. 


Se hele rapporten her (pdf, åbner i ny fane) og på Center for Seksuelle Overgrebs hjemmeside


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor