Genetisk vejleder Marianne Lodahl - første registrerede genetiske vejleder i Danmark

​Marianne, der er uddannet bioanalytiker, har gennem mere end 7 år arbejdet med genetisk vejledning på Klinisk Genetisk Klinik på Rigshospitalet og har sideløbende med sit daglige arbejde de seneste 2 år forberedt sig på at blive registreret genetisk vejleder på europæisk plan.

​Registreringsprocessen er en mulighed for genetiske vejledere uden en specifik masteruddannelse i genetisk vejledning til at opnå vurdering og anerkendelse af kompetencer. Vurderingen foretages af EBMG Genetic counsellors and genetic nurses branch board. I processen har Marianne blandt andet afleveret flere opgaver, gennemgået eksamen og dokumenteret deltagelse i uddannelsesaktiviteter. D.1-7-2020 fik Marianne beskeden om, at hun nu er Danmarks første EBMG registered genetic counsellor.

I Danmark er der endnu ikke en specifik uddannelse som genetisk vejleder. Marianne har sammen med andre genetiske vejledere, speciallæger i genetik og DSMG påbegyndt arbejdet med at se på muligheder for og krav til en uddannelse som genetisk vejleder i Danmark.

Marianne udtaler: "Der er en stigende efterspørgsel på genetisk rådgivning, og vi har derfor brug for flere dygtige og uddannede genetiske vejledere i Danmark. Det er mit håb, at jeg med den registrering, jeg har opnået, vil have mulighed for at arbejde videre med uddannelse af genetiske vejledere. Det vil være til stor gavn for de borgere, der har brug for genetisk vejledning. Fremtidens behov for vejledning om genetik, nye tilbud om genetiske analyser og samarbejde med andre specialer omkring genetiske problemstillinger fortjener, at der er sættes fokus på at uddannede medarbejdere til denne rolle. Derudover håber jeg på at kunne udvide mit personlige arbejdsområde med nye og spændende opgaver. Registreringsprocessen har givet mig mod på nye opgaver og udfordringer."Redaktør