Diabetesforsker vinder prestigefyldt karrierepris

​Professor Karsten Buschard har gennem en forskerkarriere på mere end 40 år ydet originale og væsentlige bidrag til forståelse af udviklingen og forebyggelsen af type 1 diabetes. For det modtager han nu Bagger-Sørensen Prisen 2020.
Vent...

karsten buschard.jpg

Gennem sin lange forskerkarriere har professor Karsten Buschard fra Bartholin Instituttet på Rigshospitalet sat solide og originale aftryk på adskillige forskningsområder til forståelse af sygdomsmekanismer ved type 1 diabetes og mulige måder til at forebygge nogle undergrupper af sygdommen. 

Hans bidrag til dansk og international forskning inden for type 1 diabetes bliver vurderet til at være så værdifuld, at Karsten Buschard nu modtager Bagger-Sørensen Prisen 2020. Prisen er på 1 million kroner, hvoraf halvdelen gives til prismodtagerens forskningsaktiviteter. 

Tidligt i sin forskning i dyr med en type 1 diabetes-lignende sygdom viste Karsten Buschard forstyrrelser i aktiviteten af bestemte immunceller (såkaldte regulatoriske lymfocytter). Et fund, der står centralt i forståelsen generelt af udvikling af autoimmun sygdom. 

I efterfølgende studier viste prismodtageren og hans kolleger, at overstimulation af de insulinproducerende celler, sådan som det blandt andet forekommer i sidste del af svangerskabet, gør cellerne mere sårbare for et ødelæggende angreb af immunceller. Forskerne fremsatte derfor hypotesen om, at en sådan mekanisme kan tænkes at bidrage til en øget risiko for udvikling af type 1 diabetes flere år efter barnets fødsel hos gravide, som er genetisk disponeret for sygdommen.

I de dybdegående molekylære undersøgelser af de insulinproducerende celler er Karsten Buschards indsats især anerkendt for identifikation og karakterisering af visse sammensatte sukker- og fedtstoffer, herunder molekylet sulfatid, hvor han har vist, at en nedsat mængde af stoffet i de insulindannende celler er koblet til type 1 diabetessygdommen.

Glutenfri kost

Ud over de allerede kendte miljøfaktorer, som er mistænkt for at kunne udløse type 1 diabetes som f.eks. visse virusinfektioner, mangel på vitamin D, komælk eller ændret sammensætning af tarmbakterier tidligt i barnealderen, har Karsten Buschard foreslået, at hos nogle mennesker er glutenindholdet i maden en medvirkende årsag til sygdommen. I forsøg på dyr har han underbygget sin hypotese, og sammen med kolleger har han taget initiativ til at undersøge, om sygdomsudviklingen kan hæmmes, når nyopdagede patienter med type 1 diabetes sættes på glutenfri kost.  

- Den lange række af originale og nyskabende videnskabelige opdagelser indenfor type 1 diabetesområdet har Fonden lagt vægt på i tildeling af hædersprisen til Karsten Buschard, udtaler Claus Bagger-Sørensen, som er formand for Bagger-Sørensen Fonden. 

Professor Oluf Borbye Pedersen, bestyrelsesmedlem i Bagger-Sørensen Fonden, uddyber: 

- Karsten Buschard er en pioner inden for sit forskningsområde. En forsker og forskningsleder, der har evnet at udvikle anderledes hypoteser om udviklingen af type 1 diabetes - kreative ideer, som undertiden er blevet mødt med skepsis af andre forskere. Alligevel har han haft den nødvendige udholdenhed og modet til at følge de originale tanker op i omhyggeligt gennemførte eksperimenter, og resultaterne af disse er frugtbare og beundringsværdige.

Om Karsten Buschard:

Karsten Buschard er professor, overlæge, dr.med. og dr.med.vet. på Bartholin Instituttet, Rigshospitalet, København. Han blev uddannet som læge ved Københavns Universitet i 1974. I 1984 forsvarede han den medicinske doktorgrad og 2011 den veterinær-medicinske doktorgrad. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor