Robotkirurgi ved livmoderhalskræft er sikkert i DK

​​Nye data viser, at robotkirurgi ved tidlige stadier af livmoderhalskræft er en sikker operationsmetode i Danmark. Skepsis ved denne operationsform, bør derfor manes i jorden, mener forskerne.

Vent...

I løbet af det seneste årti har robotoperationer været meget i fokus både pga. økonomien, sikkerheden og selve metoden. I starten var de fleste meget begejstrede, og senere hen trådte en vis skepsis ind. Særligt et randomiseret internationalt studie (1) bidrog til skepsis blandt læger, fordi det konkluderede, at robotkirurgi ved tidligere stadier af livmoderhalskræft havde et sammenfald med et signifikant fald i overlevelsen efter 4 år (1). Et andet studie fra Sverige konkluderede dog modsat, at der IKKE var forskel i overlevelsen for henholdsvis åben kirurgi og robotkirurgi ved livmoderhalskræft (2). 

Disse studier og den vedvarende debat om brugen af robotkirurgi inden for det gynækologiske område, medførte etablering af en national robotgruppe bestående af forskere fra de 5 danske centre, der har opereret patieterne (Herlev, Rigshospitalet, Odende, Skejby og Aalborg) . Gruppen igangsatte hurtigt en undersøgelse af status i Danmark mht. brugen af robotkirurgi inden for livmoderhalskræft. Data blev indhentet gennem registre og ved gennemgang af journaler, hvorved der blev opnået komplet information på alle patienter. Databehandling og statistik blev foretaget på Gynækologisk Klinik på Rigshospitalet ved professor Claus Høgdall og lektor Tine Schnack. 

Trine Schnack & Claus Høgdall

Robotkirurgi ved livmoderhalskræft er sikkert nok

Undersøgelsen omfattede samtlige 1125 kvinder, der i perioden 2005 -2017 blev opereret for livmoderhalskræft i Danmark, og konklusionen er klar: 

Robotkirurgi er en sikker metode til operation ved tidlig stadier af livmoderhalskræft i Danmark. 

Forskningen viste, at robotkirurgi statistisk set ikke øger risikoen for tilbagefald blandt danske patienter, og at robotkirurgi ikke mindsker overlevelsen sammenlignet med traditionel åben kirurgi for livmoderhalskræft. 

Claus Høgdall forklarer:

 - Vi kan nu med sindsro sige, at der i DK ikke er nogen øget risiko ved at bruge robotkirurgi ved livmoderhalskræft. Vores studie, som omfatter alle patienter, der er opereret med total fjernelse af livmoderen for livmoderhalskræft i Danmark i perioden 2005 – 2017, viser, at patientsikkerheden er god, og overlevelsen er ikke faldet med implementering af robotkirurgi. Overlevelsen er uændret, og der er svage tegn på, at overlevelsen bliver bedre og bedre - dog ikke signifikant, understreger han. 

- Så der er al mulig grund til at fortsætte med robotkirurgien, understreger Claus Høgdall og fortsætter: 

-  Al klinisk erfaring viser, at patienterne ved robotoperationer har mindre operationssår, færre blødninger og er indlagt i kortere tid.  Dette er klart at foretrække sammenlignet med åbne operationer, når der ikke lægefagligt er grund til at lave en åben operation, understreger Claus. 

Enestående studie: 100% followup

Undersøgelsen er lavet på baggrund af registerdata fra hele Danmark, hvilket er helt unikt. Behandling af livmoderhalskræft i Danmark var i størstedelen af den aktuelle undersøgelsesperiode centraliseret til fire hospitaler; Rigshospitalet, Ålborg, Herlev og Skejby. Alle steder har man ind til 2009 primært opereret patienterne med tidligt stadium med åben kirurgi, når livmoderen skulle fjernes. Fra og med 2010 begyndte de hospitalerne på skift at implementere robotkirurgi, og forskerne kunne derfor sammenligne data fra før og efter indførelsen af robotkirurgi og sammenligne både overlevelse, tilbagefald og sikkerhed. 

Af de 1125 patienter, der er med i studiet, blev 633 kvinder blev opereret med åben kirurgi, 25 med laparoskopi (traditionel kikkertkirurgi) og 467 med robotkirurgi. Studiet viste, at der ikke var signifikant forskel i hverken tilbagefald (recidiv) eller overlevelse på åben kirurgi sammenlignet med robotkirurgi. 

Og studiet er enestående i verden, forklarer Claus Høgdall:

- I Danmark har vi så gode registre og databaser, at vi har kunnet lave et studie med et 100 % follow-up, dvs hvor samtlige patienter i Danmark, der er blevet opereret for livmoderhalskræft i perioden, indgår i studiet. Det kan man ikke andre steder i verden, understreger Claus Høgdall, der er stolt af undersøgelsen og de danske behandlingsresultater på området.

Det danske set-up med kræftpakker er enestående

- Det danske set-up med cancerpakker har udviklet sig til at være helt unikt i verden. Resultaterne afspejler også det faktum, at vi i Danmark er rigtig gode til at diagnosticere og vurdere patienterne, så vi tilbyder dem den rette behandling og operationsform, baseret på deres individuelle sygdomsforløb og behandlingsmuligheder. 

- Robotkirurgi er ikke det bedste til alle patienter, og den åbne kirurgi har stadig en række fordele for nogle patienter og nogle kræftformer, derfor er det ikke et studie, man kan bruge til at generalisere med, mener Claus Høgdall. Og det betyder ikke, at vi skal bruge robotten til alle operationer for livmoderhalskræft, forklarer han. Men når vi ser en patient, som vi ved, vi få det bedste resultat med en robotoperation, skal vi ikke tøve med at sætte det i værk, slutter han.


1. Ramirez PT, Frumovitz M, Pareja R, Lopez A, Vieira M, Ribeiro R, et al. Minimally Invasive versus Abdominal Radical Hysterectomy for Cervical Cancer. N Engl J Med. 2018;379(20):1895–904. 
2. Alfonzo E, Wallin E, Ekdahl L, Staf C, Rådestad AF, Reynisson P, et al. No survival difference between robotic and open radical hysterectomy for women with early-stage cervical cancer: results from a nationwide population-based cohort study. Eur J Cancer. 2019;116:169–77. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor