​​​

Ny hybridstue giver plads til flere hjerteoperationer

Rigshospitalets hjerteafdeling har indviet et nyt såkaldt hybridrum. Med det kan langt flere danskere få nye hjerteklapper og lukket et hul i hjerteskillevæggen 

Der er godt nyt for patienter, der venter på at få lukket et hul i hjerteskillevæggen eller skiftet en hjerteklap. Rigshospitalets hjerteafdeling har åbnet et helt nyt rum til mindre operationer, og det vil give plads til at behandle langt flere end hidtil. 

- Vi har udført behandlingen med at sætte hjerteklapper ind via et kateter i lysken siden 2007. Og behovet er steget og steget. Med det nye hybridrum kan vi følge med det behov, der er i befolkningen, og dermed undgå at sende patienter fra Sjælland og Hovedstaden til andre dele af landet. Så det er en stor og vigtig ting for afdelingen og for patienterne, at vi nu har åbnet hybridrummet, siger Nikolaj Ihlemann, der er overlæge på Hjertemedicinsk Klinik. 

Flere får ny hjerteklap og lukket hul i hjertet

Han fortæller, at afdelingen laver omkring 300 operationer med hjerteklapper hvert år. Forventningen er, at tallet vil stige til 450 om året. 
Men også patienter med hul i hjerteskillevæggen (PFO), der har behov for at få lukket hullet, kan læger og sygeplejersker på Rigshospitalet nu behandle flere af.

- Der er tale om patienter på gennemsnitligt 45 år, og mange har børn og er på arbejdsmarkedet. De vil have stor glæde af, at vi kan tage flere patienter ind, fortæller Kristina Høj Hansen, der er fungerende afdelingssygeplejerske på Hjertemedicinsk Klinik og har ledet processen med at få bygget hybridrummet.

Rummet har blandt andet det nyeste avancerede udstyr inden for røntgen og en luftgennemstrømning, der opfylder de særlige krav, der er til steriliteten i rummet, når patienten skal have opereret noget ind i hjertet som for eksempel en ny hjerteklap.

Kan bruges til mange slags operationer

Hybridrummet kan bruges til operationer og undersøgelser, hvor patienten får et kateter ind gennem lysken. Men det kan også bruges til de såkaldte hybride procedurer, hvor kirurger og hjertelæger arbejder sammen, for eksempel fordi man både skal gennem lysken med et kateter for at sprøjte kontrastvæske ind og samtidig skal lave en lille åbning mellem ribbenene for at nå ind og operere i hjertet. 

Rummet giver også mulighed for at skifte operationsmetode undervejs, hvis der under en kateteroperation bliver behov for at skifte til en åben operation.  

Rummet er 63 m2. Redaktør