Nye p-regler giver flere pladser aften og nat

I december 2019 trådte nye parkeringsregler i kraft på Blegdamsvej – de vakte stor debat blandt medarbejderne. IndenRigs har mødt Jesper Lauritsen fra Center for Ejendommes parkeringsadministration for at høre, hvad ændringerne har betydet i praksis.


Hvilke konsekvenserne har der været for brugen af parkeringspladserne?
Efter vi har indført betalingsparkering i p-huset, er der færre naboer og øvrige borgere, der optager parkeringspladserne efter kl.15. Dermed er det blevet lettere for ansatte og pårørende at finde en parkeringsplads om aftenen, natten og i weekenden. 


Hvor må jeg som medarbejder parkere efter kl 15?
På alle personale og patientpladser (lilla/grå) med en gyldig P-tilladelse til enten døgn eller nat. Døgntilladelse koster 210 kr. om måneden, nattilladelse er gratis.


Der er bekymring for, at pladserne i p-huset er optaget af patienterne med p-tilladelse til ambulant behandling over to timer. Har det noget på sig?
Parkeringsvagterne foretager løbende tællinger i p-huset, og det viser sig, at der i gennemsnit er under 1 % af pladserne, der er optaget af ambulante patienter. 


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg selv eller en patient får en afgift til trods for at bilen har parkeringstilladelse?
Den som får afgiften skal rette henvendelse til Parkzone.


Hvilke reaktioner har I mødt på ændringerne?
Mange medarbejdere er glade for den nye elektroniske løsning for parkeringstilladelser, så de slipper for kortet i forruden. Patienterne efterspørger stadig flere parkeringspladser. 


Er der sket noget ift. hvor mange parkeringstilladelser, der er udstedt? 
Det er blevet lettere at få en p-tilladelse efter den er blevet elektronisk. Så flere ansatte end tidligere har ansøgt om en døgntilladelse. Det betyder, at der er et lidt større pres på personale p-pladserne mellem kl. 7 og 13. 


Viser tælleren i p-huset korrekt?
Usikkerhedsmargenen på tælleren er på ca 2 % - svarende til 13 pladser. Vi arbejder på at få et system med så lille en margen som muligt. Vi undersøger lige nu, om der kan optimeres på tælleren, eller om den skal udskiftes helt.


Skriver parkeringsvagterne kun afgifter?
Nej, de hjælper også patienterne med at finde vej til opgange og samler affald og besvarer spørgsmål om p-regler.

Læs mere om parkering og se hvordan du får en elektronisk parkeringstilladelse på intranettet under Service – Bygninger og Udendørsarealer. 


Redaktør