Ny strategi tegner fremtidens Rigshospital

Et nyt perspektiv på Rigshospitalets rolle i det danske sundhedsvæsen er én af nyhederne i ny strategi for 2020 og 2021.


Det nye år byder på en ny strategi for Rigshospitalet, der sætter kursen for hvordan hospitalet skal arbejde ud fra fem overordnede regionale mål: Digitalisering, Nærhed og Sammenhæng, Patientrettigheder, Børnenes Hospital og Fremtidens Hospital. I alt 13 temaer kommer i fokus på tværs af hospitalet.

Læs om nogle af nyhederne her – og se mere på intranettet under Organisation. Hospitalsdirektør Per Christiansen:

 - Jeg er meget tilfreds med den regionale strategi, som passer perfekt med de tanker vi har for Rigshospitalet. Det nye strategikort viser blandt andet, at vi skal have en ny samlet visions- og masterplan, vi skal sikre forskningstyngde i alle kliniske styrkepositioner og vi skal sikre, at vi ikke tager beslutninger om patienten uden patienten. Hvis jeg skal nævne et område, hvor vi har ændret vores strategiske perspektiv, må det blive i relation til det tværsektorielle og partnerskaber med andre hospitaler. Som hele Danmarks mest højtspecialiserede hospital har vi en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det nære sundhedsvæsen. Det afspejles på en ny måde i vores strategikort. 

Centerchefsygeplejerske Pernille Welinder, Neurocentret:

- Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan bygge bro mellem fagligheder og aktører gennem videncentre. Med den helt enorme vidensproduktion der hele tiden foregår, er det vigtigt, at der er nogen som indsamler og sorterer viden og gøre den tilgængelig for alle som skal bruge den. Det kan være på tværs af hospitaler eller i samarbejde med kommunerne, det vigtige er, at vi får udbredt og anvendt både den erfaring og den evidens, der findes. Videncentre kan indenfor visse områder arbejde med en systematisk tilgang til at inddrage patienter, pårørende og borgere og deres erfaringer. På Rigshospitalet er vi førende indenfor det højt specialiserede område og vant til at arbejde ud fra evidens, og vi kan spille en vigtig rolle både i at dele vores erfaringer og indhente værdifuld viden fra andre parter til gavn for det samlede patientforløb.

Ledende overlæge Søren Boesgaard, Hjertemedicinsk Klinik:

- For mig er det vigtigt at arbejde mere med fælles beslutningstagen. Når vi taler mere grundigt med patienterne viser det sig, at der nogle patienter som gerne vil noget andet med deres behandling end det, vi som fagfolk synes er oplagt. Måske skal vi træde et skridt tilbage sammen med patienten og se, hvad der er det rette at gøre, ikke mindst for ældre patienter – for nogen er det måske vigtigere at kunne klare sig selv længst muligt end at leve længst muligt. Der er også områder, hvor der er flere forskellige valgmuligheder. Hos os kunne det være at tage stilling til, om en hjerteklap skal udskiftes ved en åben operation vi ved holder længe, eller ved en et invasivt indgreb som er mere skånsomt men hvor vi endnu ikke kender langtidsvirkningen. Den beslutning skal patienten inddrages i. 

Redaktør