Nu kan alle kræftsyge børn få besøg af klassekammeraterne

​Kræftsyge børn i hele landet får nu besøg af klassekammerater. Det er resultatet af stor donation fra Børnecancerfonden til effektfuld ambassadør-ordning.
Vent...

Behandlingen af kræft hos børn er lang og barsk, og den betyder fravær fra skole og klassekammerater – et år efter behandlingen har hvert fjerde barn således sociale udfordringer, og knap hvert tredje barn modtager specialundervisning.

Derfor donerede Børnecancerfonden i 2018 3,2 mio. kroner og tidligere på året yderligere 1.5 mio. kroner til udrulningen af det forskningsbaserede rehabiliteringsprojekt RESPECT på Rigshospitalet til alle landets børnekræftafdelinger. 

Det indebærer blandt andet, at de kræftsyge børn får besøg af deres raske venner i en særlig ambassadørordning. Og i disse dage kan børn og unge begynde at besøge deres kræftsyge kammeraters stuer, når projektet rulles ud i Århus, Aalborg og Odense.

Marianne Benzon Nielsen, der er direktør i Børnecancerfonden, glæder sig over udrulningen af projektet:

”Med udbredelsen af RESPECT til hele landet sikrer vi, at børn med kræft får de allerbedste betingelser for et godt socialt liv under og efter den langvarige behandling,” siger hun.

De endelige forskningsresultater fra projektet på Rigshospitalet er ikke færdige. Men delresultater dokumenterer, at ambassadørordningen og undervisningen af barnets klassekammerater og lærer, som også er en del af projektet, har stor betydning for det kræftsyge barns trivsel.

”Ordningen er med til at nedbryde tabuer og fordomme om kræft, og gør det lettere for det syge barn og klassekammeraterne at være sammen på en naturlig måde. Barnet får mulighed for at føle sig som en del af klassen, fordi ambassadørerne bringer hverdagslivet ind på hospitalet og en forståelse af barnets situation tilbage til klassen,” forklarer Vibeke Spager, der er ph.d.-studerende og ansvarlig for udrulningen af RESPECT.

Og det gør også en forskel for barnets ambassadørvenner, fortsætter hun.

”Ambassadørerne oplever det som meningsfuldt og givende at være der for deres ven i en svær tid, og det føles trygt at kunne følge med i, hvordan deres kammerat har det også under indlæggelser på hospitalet.”

Børnecancerfonden har støttet projektet fra starten i 2012 – i alt med knap 10 mio. kroner. Projektet er det første i verden, der inkluderer skolekammerater til børn med kræft i behandlingen. 

Effekt af ambassadørordningen

 • En evaluering af 1160 ambassadørbesøg viser, at 89 procent af børn med kræft og 94 procent af deres ambassadører vurderer besøgsdagen mellem 1 – 3, hvor 1 er den bedst mulige og 10 er den værste.
 • 83 procent af de kræftsyge børn oplever besøget som ’noget, der gjorde dem glade’ og 82 procent har haft en sjov dag.
 • 49 procent beskriver, at besøget har gjort deres dag nemmere.

Effekt af skoleundervisning

 • Samlet har 2500 klassekammerater modtaget undervisning om børnekræft.
 • Efter undervisningen vurderer lærerne, at egen viden (65 procent) og klassekammeraternes (98 procent) viden er øget, og 84 procent har lettere ved at tale om barnets kræftsygdom og behandling med klassen.
 • Undervisningen har givet 73 procent en større forståelse og 75 procent er blevet mere kompetente i forhold til at samarbejde med barnet med kræft og dennes familie.

Om RESPECT

 • Rehabiliteringsprojektet RESPECT blev indført på Rigshospitalet i 2012 under ledelse af sygeplejerske og postdoc Hanne Bækgaard Larsen. 
 • Det syge barn får ambassadør-venner fra klassen, der jævnligt kommer på besøg på hospitalet – også når barnet er i isolation.
 • Barnets lærer og resten af klassen får besøg af en projektsygeplejerske fra RESPECT, der underviser i, hvad det vil sige at have kræft.
 • Projektet er det første i verden, der inkluderer børn med kræfts skolekammerater i behandlingen.
 • Børnecancerfonden har i alt støttet projektet med knap 8,5 mio. kroner. 
 • Projektet skal implementeres til alle landets børnekræftafdelinger over de næste to år.

Pressekontakt


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor