Åbning af ny skole på Rigshospitalet

​Mandag den 3. februar åbner Rigshospitalets nye skole, der samler alle skoleaktiviteter og alle skolelærere på Rigshospitalet.


Fremover vil al skoleundervisning for indlagte børn og unge samt raske søskende på Rigshospitalet foregå i den nybyggede skole, som ligger i forhallen ved siden af ’Mødestedet’. Her står fem lærere dagligt klar til at undervise indlagte børn og unge fra både Danmark, Færøerne og Grønland og deres søskende.

Tidligere var der skolestuer tre forskellige steder på Rigshospitalet; skolestuen på 5054, den grønlandske skolestue og skolestuen i forhallen. Men nu er de samlet i en nybygget skole i forhallen.

Samlingen vil komme både lærere, skolebørn og søskende til gode både nu og i fremtiden. Det fortæller leder af skolen, Lone Stisen:

- Samlingen af både lærerne og skolebørnene i én skole giver rigtig mange fordele. Lærerne får et stærkt fagligt fællesskab og kan hjælpes ad og bruge hinanden i langt højere grad på kryds og tværs end tidligere, hvor de var tre grupper, der sad i hver deres lille skolestue.

Samlingen vil også komme børnene til gode på mange forskellige måder, forklarer Lone.

- Ved at samle de indlagte børn og deres raske søskende et sted kan man bedre dele børnene op i grupper efter alder, faglig formåen og faglig aktivitet, og børnene kan i langt højere grad end tidligere møde andre børn på samme alder og med samme type lektier eller faglige udfordringer, forklarer Lone.

Den nye skole rummer både et stort og et mindre undervisningslokale, så der er mulighed for at dele børnene op i mindre grupper og tage særlige hensyn.

Det vil også fortsat være muligt at få undervisning på sengekanten, forklarer Lone. Lærerne går som hidtil op på stuen, hvis et indlagt barn ikke har mulighed for at komme ned i skolen. Dette aftales i fællesskab mellem forældrene, lærerne og pædagoger eller sygeplejersker på afdelingerne.

Lone Stisen ser også samlingen af alle lærere og skoleaktiviteter som et vigtigt led i forberedelserne til indflytning i BørneRiget, hvor alle børne vil blive samlet og dermed få større mulighed for at mødes på tværs af alder, sygdom og forløb. 
Åbningen af den nye skole på Rigshospitalet sker mandag den 3. februar kl. 10 i forhallen på Rigshospitalet. Alle er velkomne.

Det er arkitekt Pernille Flor Borg fra Servicecentret på Rigshospitalet, der har stået i spidsen for ombygningen og designet af den nye skole. Og det har været et helt fantastisk samarbejde, forklarer Lone Stisen.

- Pernille har været utrolig god til at lytte til vores ønsker og har omsat dem i praksis på en helt unik måde, så vi har fået et dejligt, lyst, stort og samtidigt indbydende læringsrum, hvor vi både kan dele børnene op i grupper og arbejde aldersrelateret. Pernille har på en helt fantastisk måde fået både nye og gamle møbler og ting til spille rigtig godt sammen, understreger Lone.


Redaktør