Ny professor kæmper for bedre behandlinger af autoimmune sygdomme

​Ny lærestolsprofessor Claus Henrik Nielsen skal fortsætte sin forskning i autoimmune sygdomme som fx leddegigt.


Der bliver i disse år forsket intenst i sammenhængen mellem forskellige kroniske inflammationssygdomme, hvoraf tandkødsbetændelse, som har spredt sig det dybereliggende væv (parodontitis), er den hyppigst forekommende. Det er inden for dette forskningsfelt, at Claus Henrik Nielsen er tiltrådt i et tidsubestemt lærestolsprofessorat. 

Claus Henrik Nielsen er speciallæge i Klinisk Immunologi, men er ansat som overlæge og leder af Institut for Inflammationsforskning, som er en afdeling under Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet. Han er tiltrådt som professor i Medicinsk og Oral Immunologi ved Odontologisk Institut, Københavns Universitet i forlængelse af et 5-årigt professorat på samme institut.

Claus Henrik Nielsens fokus er på de mekanismer, der fører til dysregulering af immunsystemet og de sammenhænge, der ses mellem forskellige autoimmunsygdomme, hjerte-/karsygdom og parodontitis (i folkemunde kaldet paradentose). På Rigshospitalet skal han fortsætte sin forskning i autoimmunsygdomme med særligt fokus på reumatologiske sygdomme som fx leddegigt og lupus, men de involverede mekanismer berører også andre sygdomme som fx multipel sklerose og hjerte-/karsygdomme. 

Bedre behandlinger 

En del af Claus Henrik Nielsens forskning er centreret omkring basale mekanismer bag dysregulering af immunsystemet. 

- Vores mål er at finde nye og bedre behandlinger af autoimmune sygdomme. Vi fokuserer på de ændringer i proteiner i kroppen, som kaldes post-translationelle modifikationer. En af dem er citrullinering, der kan bryde immunsystemets tolerance overfor vores egne proteiner. Vi ved, at citrullinering er af afgørende betydning i leddegigt, men vi ved endnu ikke så meget om betydningen af citrullinering i andre systemiske sygdomme og parodontitis, siger han. 

Claus Henrik Nielsen og kollegerne i forskningsgruppen satser på, at en vej til en ny behandling af fx leddegigt er at hæmme citrullineringen og dermed angribe sygdommen ved dens rod: Dannelsen af autoantigener. Herved undgås at blokere vigtige komponenter af immunsystemet, som man gør i dag. Forskningsgruppen har indtil nu fået produceret over 70 antistoffer, som binder til de enzymer, der forårsager citrullinering. Ud fra molekylære modeller har forskerne udvalgt særligt interessante peptider fra enzymerne, som mus er blevet immuniseret med. Ifølge Claus Henrik Nielsen bliver næste nødvendige skridt at teste antistofferne i laboratoriemodeller og mus med ledbetændelse – vel vidende, at sygdommen hos mus er meget forskellig fra leddegigt i mennesker.  

I disse år sker en eksplosion i udviklingen af nye terapeutiske antistoffer mod autoimmune sygdomme og cancer, og præcisionsmedicin er et ”buzzword”. Claus Henrik Nielsens kæphest er, at genetisk variation i de molekyler, som de terapeutiske antistoffer angriber, er bestemmende for lægemidlets effekt, ligesom lægemiddelkoncentrationen og eventuelle antistoffer, som patienterne danner imod lægemidlet, bør monitoreres. 

- Vi kan relativt let sætte sådanne analyser op og invitere klinikerne til fælles forskningsprojekter i den retning, siger han. 

Bakterier og cytokiner spredes med blodet

Claus Henrik Nielsens er med i styregruppen omkring CAG-forskningsgruppen (Clinical Academic Group) LOGINFLAM. Her fokuserer de involverede forskere på sammenhængen mellem forskellige inflammatoriske tilstande, og hvordan de nærer hinanden forskellige steder i kroppen. Med i CAG’en er også odontologer.

- Man ved, at parodontitis kan forårsage, at bakterier vandrer ind i blodbanen og aflejres bl.a. i karvægge. Et andet aspekt er, at cirkulerende cytokiner nærer betændelse andre steder end i det organ, hvor de er produceret. Der er en klar sammenhæng mellem parodontitis og den systemiske inflammation hos patienter med fx leddegigt, hjertekarsygdom, diabetes og Alzheimers sygdom, siger Claus Henrik Nielsen. 

- Vor egen forskning tyder på, at det er parodontitis, der nærer leddegigt og ikke omvendt, forklarer han.  

Selvom endemålet altid vil være at finde bedre behandlinger, så handler Claus Henrik Nielsens forskning meget om at forstå mekanismerne bag sygdommene bedre. 

Claus Henrik Nielsen er tiltrådt sit professorat 1. februar 2020. Som en del af professoratet får han ansvaret for tandlægernes uddannelse i immunologi. Samlet set underviser han i øjeblikket studerende på ni forskellige kurser på universiteterne i København og Odense - og er forfatter til en lærebog i Immunologi og et kapitel om immunologi i lærebogen Medicin for medicinstuderende.

Redaktør