Pårørende skal høres – også de tavse

​Sengeafdelingerne skal kende de pårørendes ønsker om at deltage i pleje af kritisk syge patienter. Post.doc og klinisk sygeplejespecialist Rikke Guldager har modtaget 1.190.000 kr. til at udvikle et værktøj. Skal pårørende til en indlagt patient med erhvervet hjerneskade selv barbere patienten eller give ham mad? Svaret afhænger af den enkelte pårørende, men spørgsmålet skal stilles til alle.
Klinisk sygeplejespecialist og post.doc Rikke Guldager vil med sit forskningsprojekt udvikle et redskab, der skal hjælpe sygeplejersker til at kende de pårørendes ønsker til at blive involveret i patients pleje, uanset deres ressourcer.

”Nogle pårørende involverer sig rigtig meget, andre har en tendens til at blive overset, fordi de ikke råber højt. Det giver en risiko for, at vi overser en stor gruppe af pårørende, som ønsker at bidrage, men ikke har ressourcer til at gøre opmærksom på sig selv,” siger Rikke Guldager, post.doc og klinisk sygeplejespecialist i Neurokirurgisk Klinik, Rigshospitalet.  

Involvering kan lindre angst og depression

Rikke Guldager har fået en bevilling på 1.190.000 kr. til sit forskningsprojekt, der skal udvikle et redskab til systematisk at afklare ønsker og behov for involvering hos pårørende til patienter med erhvervet hjerneskade og hjernekræft.

”Pårørende kan hjælpe den indlagte patient med alt fra at blive barberet, få mad til at komme ud og gå en tur. Nogle pårørende har behov og mulighed for at være hos patienten hele tiden. Andre har ikke de muligheder eller ønsker. Men hvis vi ikke spørger, ved vi det ikke,” siger Rikke Guldager.  

Hvis de pårørende får mulighed for at involvere sig i den grad, de selv ønsker, kan det have betydning for både patientens, men også den pårørendes sundhed. 
”Vi ved fra anden forskning, at der er en høj forekomst af angst og depression hos pårørende til kritisk syge patienter. Hvis de pårørende for mulighed for at involvere sig, kan det rent faktisk hjælpe dem. På den anden side skal vi også passe på med ikke at stille for store forventninger til de pårørende.”

Pårørende-værktøj kan bruges af alle

Rikke Guldager har en klar forventning om at det færdige værktøj ikke blot kan bruges til pårørende til patienter med hjernekræft og erhvervet hjerneskade, men pårørende til alle typer kritisk syge patienter.

”Jeg tror på, at projektet kan gøres os til de førende i at involvere pårørende. Vi ser både på korte og lange patientforløb. Så selvom vi i projektet ser på en bestemt type patienter og deres pårørende, vil værktøjet også kunne bruges af andre afdelinger og komme mange andre pårørende og patienter til gavn.”

Det endelige redskab med spørgsmål til de pårørende bliver udviklet på baggrund af interviews, observationer af patienter og pårørende og gennemgang af nuværende forskning på området. 

Bevillingen på 1.190.000 kr. kommer fra Danske Regioner og Sundhedskartellets Udviklings- og forskningspulje. Det treårige forskningsprojekt foregår i samarbejde mellem Hammel Neurocenter og Neurokirurgisk Klinik på Rigshospitalet. 
Redaktør