Danske og svenske læger sammen om fosteroperationer på norske patienter

Nyt nordisk samarbejde om fosteroperationer betyder, at læger fra Rigshospitalet og Karolinska kan operere på hinandens hospitaler og hjælper Norge med højt specialiserede operationer.

Vent...


En onsdag i december stod overlæge Lone Nørgaard fra Rigshospitalet sammen med den svenske overlæge Eleonor Tiblad fra Karolinska på Rigshospitalet og opererede på en gravid norsk kvinde; En laseroperation på en tvillingegravid med tvilling-til tvilling transfusionssyndrom for at sikre, at tvillingerne i kvindens mave kunne overleve. Den type operationer laver man nemlig ikke i Norge.

Nordisk Center for Føtalmedicin

Og det er ikke første gang de to læger står side ved side og laver fosteroperationer på svenske, danske og norske fostre. Siden april 2019 har Rigshospitalet og Karolinska Hospital haft et unikt samarbejde om fosterbehandling og fosteroperationer, så de to hospitaler tilsammen udgør et nordisk center for føtalmedicin, der kan tage sig af højt specialiserede operationer på tvillingegraviditeter fra både Sverige, Norge og Danmark.

I Danmark, Finland og Sverige er der kun få speciallæger, der kan udføre de særligt komplicerede og højt specialiserede fosteroperationer på monokoriske tvillingegraviditeter. I Norge foretages disse operationer slet ikke, men takket være det nye samarbejde, hvor alle protokoller og vejledninger for de nordiske lande er ensrettet, bliver norske patienter nu sendt til skiftevis Danmark og Sverige for at blive opereret, og det var en af disse patienter, som Lone og Eleonor stod sammen om, den onsdag i december, hvor Eleonor var på 2 ugers udvekslingsophold i Danmark. 

Autorisation til at operere hos hinanden

Autorisation til at operere på hinandens hospitaler er en del af det nye samarbejde. Det har lægerne søgt og fået, og de kan derfor operere på hinandens hospitaler, når det er nødvendigt. Og lige præcis på dette område er det vigtigt, forklarer Lone Nørgaard:

- Der er ikke mange læger i norden, der kan operere denne type patienter, når det gælder de særligt højtspecialiserede og komplicerede operationer. Derfor er et samarbejde helt essentielt for både udvikling, forskning og patientbehandling, fx ved spidsbelastninger eller særligt komplicerede operationer. Med det nye samarbejde, ens protokoller for behandling og vejledning kan vi lettere hjælpe hinanden. Det kommer til at betyde rigtig meget for både lægerne og patienterne, forklarer Lone. 

Som en del af samarbejdet er lægerne på et to-ugers ophold hos hinanden for at lære det det ’nye’ hospital at kende og dele erfaringer om patientbehandlingen. Og det giver både læring og ideer til udvikling, fortæller Lone: 

 - Vi bruger stort set det samme udstyr og samme metoder, men nogle små detaljer er anderledes, og det er vigtigt at kende til, når man skal operere på et andet hospital. Det betyder samtidig, at man kan få gode ideer til noget, der kan gøres lidt anderledes derhjemme og tale med en kollega om fordele og ulemper, lige efter en operation.  Det er meget brugbart, fortæller hun.


Kommer nordiske patienter og læger til gode

For patienterne har samarbejdet allerede gjort en stor forskel; Tidligere sendte Norge tvillingegraviditeterne til Tyskland for at blive opereret, når der var tale om et tvilling-til-tvilling transfusionssyndrom, fordi de ikke selv har læger, der fortager disse højt specialiserede operationer. Efter at Rigshospitalet og Karolinska har indgået et samarbejde og har ensrettet protokoller, behandlingsvejledninger og anbefalinger, har Norge valgt at sende patienterne til det ’nordiske føtalmedicinske center’ i stedte. 

I nogle tilfælde følger den norske behandlingsansvarlige læge også med patienten til fx Danmark, fortæller Lone Nørgaard: 

- Vi har haft norske patienter til behandling, hvor den behandlende læge fløj med sin patient til Rigshospitalet og var med til at anlægge et dræn (shunt) eller give intrauterin blodtransfusion til et foster sammen med den danske læge. Det skaber nye muligheder for oplæring i de føtalmedicinske operationer og procedurer, forklare Lone. 

- Når vi kun er få læger i hvert land, som udfører disse operationer, er det vigtigt at vi har et tæt samarbejde og kan hjælpe hinanden med oplæring, svære cases og ved spidsbelastninger, slutter hun. 

Overlæge Eleonor Tiblad fra Karolinska er enig i, at samarbejdet er godt og frugtbart for både læger, patienter og pårørende og udvikling af faget:

- genom samarbete lär vi av varandra och vi säkerställer en fortsatt god utveckling av fosterkirurgi med hög kvalitet för våra patienter i de Nordiska länderna, forklarer hun på svensk. 


Kan måle sig med andre europæiske centre

I hvert af de nordiske lande er der årligt blot 30-50 fostre, der har behov for højt specialiserede indgreb som fx laseroperation, men ved at indgå et samarbejde om både patientbehandling og forskning kommer det nordiske center op på et volumen, der kan måle sig med andre europæiske og internationale centre. 

Samarbejdet om de norske tvillingepatienter blev sat i gang i april 2019 og status for januar 2020 er, at over 20 norske patienter med komplicerede tvillingegraviditeter er opereret i Sverige eller Danmark og de første fælles forskningsprojekter er i gang. 

Samarbejdet, kaldet ’Nordic Fetal Therapy Alliance’, er kommet i stand på baggrund af en række møder i det Nordiske netværk om føtalmedicin og to bevillinger fra Nordisk Ministerråd.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor