Ny professor skal give patienter med kronisk gigt værktøjer til et bedre liv

​Sygeplejerske og forskningsleder i Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Rigshospitalet Bente Appel Esbensen er udnævnt til professor.

Sygdomme som leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt er livslange, og i Danmark er over 700.000 mennesker berørt af en gigtsygdom. Selvom de medicinske muligheder i dag er bedre end nogensinde før, er patienterne i størstedelen af tiden alene med sygdommene hjemme hos dem selv, hvor de skal klare en hverdag med bl.a. smerter, træthed og udfordringer med at bevæge sig fysisk i det daglige.

Bente Appel Esbensens er ny professor i reumatologisk sygepleje og skal i sit professorat styrke den tidlige indsats over for patienterne og klæde dem på til at håndtere livet med gigt. Det skal ske ved at give sygeplejersker og andet sundhedspersonale nye kompetencer inden for området, styrke partnerskabet mellem sundhedspersonale og patienter og sætte fokus på patienternes self-management:

-  Self-management handler om, at patienterne skal have værktøjerne til at lære at leve med følgerne af deres sygdom, blandt andet træthed, smerter, depression, angst, og nedsat fysisk funktion og livskvalitet, ligesom de skal kende sygdommens symptomer godt nok til at henvende sig til de sundhedsprofessionelle, når det er nødvendigt, fortæller Bente Appel Esbensen, og fortsætter:

- Som sygeplejersker skal vi lære, hvordan vi bedst kan støtte kronisk syge patienter, når de ikke er på hospitalerne. Sygeplejersker skal blandt andet vide, hvilken fysisk aktivitet de skal råde patienterne til, hvilken information og vejledning de skal give patienterne, og om de bedst kan hjælpe patienterne i grupper eller i individuelle forløb, siger professor Bente Appel Esbensen, som fortæller, at hun både er meget stolt og glad over professoratet og anderkendelsen af hendes forskningsområde.

Sygeplejersker og sundhedspersonale skal have redskaber til at give redskaber

Bente Appel Esbensens mål er blandt andet, at professoratet kan udvikle værktøjer, som gør sygeplejersker og andet sundhedspersonale bedre i stand til at hjælpe de enkelte patienter videre med deres liv, efter de har fået stillet en diagnose, som de skal leve med resten af deres liv. Sygeplejerskerne skal blive bedre i stand til at identificere patienter, som har særlige behov for ekstra opmærksomhed blandt andet ved at styrke samarbejdet mellem patient og det sundhedsfaglige personale:

- Det kræver tillid fra patienten at have en dialog om deres behov, og det kræver indsigt og en god værktøjskasse hos sygeplejersken, at kunne hjælpe patienten med at imødekomme og håndtere de behov. Derfor skal vi også forske i, hvordan vi kan styrke partnerskabet mellem patient og personale, siger Bente Appel Esbensen, og fortsætter:

- Mit håb er, at vi får nogle bedre tilbud til patienter med kronisk gigt, så de får en bedre livskvalitet og bedre kan holde tilknytningen til arbejdsmarkedet og bibeholde deres sociale relationer. Det gælder både fra start af, når de bliver diagnosticeret, og hvis tingene går i hårdknude undervejs, siger Bente Appel Esbensen.

Styrke sygeplejepraksis

Bente Appel Esbensen er kun den fjerde sygeplejerske på Rigshospitalet, der bliver professor. Derfor bliver et af hendes fokusområder også at styrke sygeplejens praksis med mere evidens:

- Med professoratet skal jeg afprøve nye interventioner rettet mod patienter med gigt. Samtidig er det mit håb, at min forskning vil være med til at styrke sygeplejepraksis mod at være mere evidensbaseret til gavn for vores patienter, siger Bente Appel Esbensen.

Bente Appel Esbensen tiltræder som professor 1. marts 2020.


Redaktør