Regionen indfører skærpede corona-restriktioner på hospitalerne

​I takt med den øgede smittespredning i samfundet skærper Region Hovedstaden nu restriktionerne på regionens hospitaler.

​Arbejdet med at skifte plakater, flyers og informationer ud er i gang på Rigshospitalet. Udskiftningen sker for at informere tydeligt om de skærpede krav fra Region Hovedstaden med fokus på besøgsrestriktionerne og påbud om at bære engangsmaske fremfor stofmundbind.

Skærpede omstændigheder for pårørende

Patienter kan fortsat modtage besøg eller ledsages til ambulant aftale af én fast pårørende, men det skærpes nu, at personalet kan afvise besøgende udover den faste person i tilfælde af, at besøgsrestriktionen ikke overholdes. Der vil dog stadig være undtagelser, f.eks. for multihandikappede patienter og kritisk syge, ligesom børn under 18 år kan blive ledsaget af eller få op til to besøgende.  Ligeledes kan børn fortsat have én medindlagt.

Husk masken

Der opfordres nu til, at indlagte patienter bærer engangsmundbind type II, når de færdes rundt på hospitalet, dog ikke på sengestuerne. Samtidig kan besøgende, ledsagere og pårørende, der ikke bærer mundbind blive afvist af personalet medmindre, de er undtaget. For pårørende, der er undtaget for at bære mundbind, vil det blive muligt at få udleveret en badge af personalet i forhallen.

Hvis pårørende, ledsagere og besøgende færdes i kliniske afdelinger, ambulatorie- og procedurestuer, laboratorier mv. er et stofmundbind ikke tilstrækkeligt, og her skal der også bæres engangsmundbind. Dette gør sig kun gældende, hvis besøgende, ledsagere og pårørende er over 12 år.

De skærpede retningslinjer er regionalt vejledende, hvilket betyder, at der lokalt i enkelte afdelinger kan være forbehold, som ikke harmonerer med de generelle retningslinjer.

Der bliver opsat nye plakater med retningslinjerne ved alle hovedindgange, klinikker og sengeafdelinger. Samtidig vil der blive delt nye flyers ud til pårørende i forhallen og flyers til patienter af på sengeafdelingerne.

Redaktør