Dansk-svensk forskningssamarbejde om barnløshed - verdens største biobank om infertile patienter

​Danske og svenske læger og forskere går sammen om at etablere biobanken RUBIC med den hidtil største kohorte af infertile patienter i verden. Målet er at løse gåden om ufrivillig barnløshed. 

Vent...

Billede: De tre ledere af projektet, professor Henriette Svarre (tv), overlæge Niels Jørgensen (midt), og professor Anja Pinborg (th) 

I Danmark kommer ca. 10 % af alle børn i en fødselsårgang til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling. Og det er ikke kun i Danmark, man ser denne tendens. 15-20 % af alle par i den vestlige del af verden har problemer med ufrivillig barnløshed - og det har både psykologiske, sociale, økonomiske og helbredsmæssige konsekvenser.

Ved at etablere den hidtil største biobank i verden med data fra infertile kvinder og mænd håber de svenske og danske læger og forskere, at de i fællesskab kan finde ny viden om barnløshed og årsager til barnløshed, der kan føre til både forebyggende tiltag og yderligere optimering af behandlingen. 

5000 par skal inkluderes 

Projektet er allerede i fuld gang og mere end 50 par er inkluderet. Over de næste 6-8 år vil 5.000 infertile par (2.500 par i Danmark og 2500 par i Sverige) blive inkluderet i biobanken, der kaldes RUBIC - en forkortelse for ’Repro Union Biobank and Infertility Cohort’. 

Kvinderne skal afgive både blodprøver, spytprøver, urinprøver og får taget podninger fra både skeden og endetarmen. De skal desuden udfylde et spørgeskema om helbred, tidligere behandlinger og sygdomme, medicinindtag og livsstil generelt. Kvinderne følges løbende gennem hele fertilitetsbehandlingen.  De medvirkende mænd skal afgive en sædprøve, urinprøve, hårprøve og gennemgå andre former for undersøgelser og skanninger samtidig med, at de som kvinderne skal udfylde et spørgeskema om helbred mv. 

diagram over rekrutteringsflowet for projektet

Verdens største samling af klinisk og biologisk materiale fra par i barnløshedsbehandling

Hvis projektet når op på de omkring 5.000 deltagere, vil RUBIC blive den hidtil største samling af klinisk og biologisk materiale fra par, som er i behandling for barnløshed. Med denne store mængde data håber forskerne på at kunne løse gåden om uforklaret barnløshed, og de håber også på, at databasen kan være med til at finde vigtige årsager til forskellige barnløshedsdiagnoser som lav sædkvalitet, polycystisk ovariesyndrom og endometriose.

Det forklarer professor Anja Pinborg fra Fertilitetsafdelingen på Rigshospitalet, som sammen med professor Henriette Svarre Nielsen på Fertilitetsklinikken på Hvidovre Hospital er forskningsleder for den kvindelige del af studiet. Fertilitetsklinikkerne på Herlev og Nordsjællands Hospital i Hillerød medvirker også til indsamlingen af data på kvinderne i studiet:

- Studiet er unikt pga. sin størrelse og den store indsamling af biologisk materiale, som forhåbentlig kan føre os et spadestik dybere på genetiske og molekylære årsager til barnløshed. For eksempel håber vi at kunne finde ud af, hvorfor nogle par gang på gang har befrugtede æg, som desværre går til grunde, inden vi kan føre dem tilbage i livmoderen. Det bliver et gennembrud at få afklaret årsagerne til det, vi indtil videre bare har kaldt ”ægfaktor”. 

Lederen af den mandlige del af projektet, overlæge Niels Jørgensen fra Afdeling for Vækst og Reproduktion er enig og ser også mange muligheder i den nye database i forhold til barnløshed og dårlig sædkvalitet.

- RUBIC-studiet er særligt på flere måder. Først og fremmest er det, at vi undersøger både manden og kvinden for at forstå deres fælles fertilitetsproblem, specielt. Selvom det virker oplagt at undersøge parrene som en enhed, har det reelt set ikke været gjort tidligere i studier, der har en tilstrækkelig størrelse til at kunne nå frem til væsentlige konklusioner. De fleste studier har fokuseret enten på kvinden eller på manden enkeltvis.

- Et andet vigtigt træk ved RUBIC er, at det ikke kun sigter mod at forbedre selve fertilitetsbehandlingen, men endnu mere sigter mod at forstå årsager til fertilitetsproblemer, så vi måske i fremtiden kan være med til at reducere, at problemerne overhovedet opstår. For mændene vil det betyde, at vi forhåbentligt kan gøre forekomsten af dårlig sædkvalitet sjældnere.

De danske undersøgelser i forskningsprojektet udføres i et samarbejde mellem Afdeling for Vækst og Reproduktion, der tager sig af undersøgelserne af mændene og Fertilitetsafdelingen på Rigshospitalet samt Hvidovre, Herlev og Nordsjællands Hospital – Hillerød, der tager sig af undersøgelserne af kvinderne. De svenske undersøgelser foregår på afdelingen for Translationel medicin på Lunds Universitetshospital i Malmø

Læs mere på www.rubic.nu

Fakta om projektet og biobanken RUBIC

  • RUBIC står for ReproUnion Biobank og infertilitetskohorte. 

  • Projektet er et Dansk-Svensk samarbejde på tværs af Region Hovedstaden og Region Skåne og indgår i ReproUnion - Et EU-støttet partnerskab i Øresundsregionen, hvor førende forskere og klinikere igennem 10 år har arbejdet for bedre forebyggelse og behandling af barnløshed og reproduktive sygdomme

  • 5000 par fra Danmark og Sverige forventes at deltage i projektet. 

  • Formålet er at identificere hidtil ukendte årsager til ufrivillig barnløshed, udvikle nye behandlingsmetoder, udvikle nye biomarkører for ufrivillig barnløshed samt karakterisere evt. fremtidige helbredsrisici forbundet med ufrivillig barnløshed.  

  • I Danmark bliver mændene undersøgt på Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet, mens kvinderne bliver undersøgt på Fertilitetsklinikkerne på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Herlev Hospital. 

  • RUBIC vil gavne fremtidige par som kæmper med ufrivillig barnløshed og RUBIC’s vision er, at alle skal have mulighed for at få det antal børn, de ønsker sig så hurtigt og skånsomt som muligt. 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor