​​​​​

Antallet af dødfødte børn efter termin er fordoblet efter fald i igangsættelser efter terminen

Ny forskning viser, at antallet af dødfødte børn efter termin er fordoblet i Danmark efter et fald i igangsættelserne efter terminen. Vi må tilbage til praksis fra 2012, mener forskerne
Vent...

I 2013 publicerede forskere på Rigshospitalet et studie, som dokumenterede, at antallet af dødfødte børn efter terminen var styrtdykket i Danmark, efter at danske fødselslæger i 2011 besluttede at anbefale, at alle kvinder fødte, inden de nåede 42 uger. Andelen af dødfødte efter terminen var i 2012 for første gang nået ned under ½ ud af 1000 fødte1. Så lave rater for dødfødte efter terminen er ikke opnået noget andet sted i verden.

I et nyt netop publiceret studie er andelen af igangsatte efter terminen og andelen af dødfødte børn efter terminen opdateret. Baggrunden for det nye studie har været, at andelen af gravide, som får sat fødslen i gang efter terminen, er faldet siden 2012. Hvis det primært var igangsættelserne, som var ansvarlige for faldet frem til 2012, skulle man forvente, at andelen af dødfødte skulle være steget siden 2012.

I det nye studie indgik alle gravide kvinder, som fødte efter 41 uger i perioden 2007-2018, i alt 179.734. Blandt disse var 139 børn dødfødte, svarende til 0,8 ud af 1000 fødte. Men denne andel er steget efter 2012 hvor den lå på 0,38 per 1000 fødte til 0,74 per 1000 fødte i perioden 2015-18, hvilket er en signifikant stigning på 95%, altså tæt på en fordobling. Den tætte sammenhæng mellem andelen af igangsatte og andelen af dødfødte fremgår af nedenstående figurer. Den venstre viser andelen af igangsatte efter 41 uger (røde kurve) og andelen af ikke-igangsatte (blå kurve). Den højre viser andelen af dødfødte børn ligeledes efter 41 uger. Det ses at de to blå kurver følger hinanden tæt, og disse fund styrker evidensen for, at igangsættelser bidrager væsentligt til at reducere antallet af dødfødte børn efter terminen.


Antallet af dødfødte fra 41 uger ligger nu på 11½ pr. år mod 5½ pr. år i 2011-12, eller dobbelt så højt. Antallet af gravide, som får fødslen sat i gang efter 41 uger, er faldet fra 6.354 i 2012 til 6.074 i 2018, eller med 280 pr. år. Hvis igangsættelserne er ansvarlige for hhv faldet og stigningen i andelen af dødfødte, betyder det statistisk, at omkring 50 flere kvinder skal igangsættes efter 41 ugers graviditet for at redde et barn fra at dø. Tallene baserer sig på den praksis, der har været gældende på de fleste afdelinger gennem senere år, nemlig at igangsættelse finder sted omkring 41 uger og 3-5 dage ved i øvrigt normale graviditeter.

Risikoen for fosterdød fra 41 uger

Studiet har også undersøgt risikoen for intrauterin død for hver dag man forbliver gravid efter at have nået 41 uger. Disse analyser er baseret på et gennemsnit for hele perioden 2007-2018.

Figuren til venstre viser, at risikoen for fosterdød stiger med omkring 0,18 pr. 1000 gravide pr. dag man fortsætter graviditeten efter 41 uger. Passerer man 42 uger øges risikoen for fosterdød til 2,46 pr. 1000 gravide.


I figuren til højre sammenlignes risikoen for fosterdød med risikoen for fosterdød den dag, man er 41 uger. Det fremgår, at denne relative risiko stiger gradvist til 7,8 gange øget risiko når man er nået 41 uger og 6 dage, og 15 gange øget, hvis man passerer 42 ugers graviditet. 

Øjvind Lidegaards kommentar til undersøgelsen:

- For det første støtter disse fund beslutningen om at tilstræbe, at alle gravide føder før 42 uger.

- Men det er vigtigt at understrege, at fundene ikke i sig selv kan begrunde, at man sænker tidspunktet for igangsættelser yderligere, men alene som argument for at vende tilbage til praksis i 2012. Det skyldes, at hvis man tænkte sig, at man sænkede grænsen for igangsættelser til fx 41 uger i stedet for nuværende 41+3-5 ville det medføre omkring 9.000 flere igangsættelser pr. år. Man ville derved statistisk kunne forebygge yderligere omkring 12 årlige dødfødsler. Men det ville betyde, at man skulle igangsætte omkring 750 kvinder for at forebygge en dødfødsel. Det ville med nuværende normeringer belaste fødeafdelingerne i et uacceptabelt omfang.


Studiet er gennemført af professorerne Olav Bjørn Petersen, Peter Damm, Ann Tabor og Øjvind Lidegaard, alle Rigshospitalet, samt professor Lone Krebs, Hvidovre Hospital.

Studiet er publiceret i BMJ Open2

Yderligere information kan indhentes fra professor Øjvind Lidegaard, tlf: 3545 0950 eller mobil tlf. 4063 2268, eller mail: Oejvind.Lidegaard@regionh.dk

Oprindelige studie:

1) Hedegaard et al. Reduction in stillbirths at term after new birth induction paradigm. BMJ Open 2013; e005785

Nyt studie:

2) Lidegaard et al. Are the Danish stillbirth rates still record low?  BMJ Open 2020; e040716.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor