Ny innovationsstrategi: Global spydspids for fremtidens sundhedsløsninger

Rigshospitalet har lanceret en ny innovationsstrategi og skal fremover måle sig med de førende hospitaler i verden inden for forskningsbaseret innovation. Implementeringen af nye ideer skal speedes op, og ansatte skal uddannes i et nyt innovationsakademi.
Vent...


Overliggeren for sundhedsinnovation skal hæves i Danmark, og Rigshospitalet skal sætte et globalt aftryk på fremtidens sundhed. Sådan lyder målsætningen i en ny innovationsstrategi for hospitalet. Gennem konceptet Innovation PLUS vil Rigshospitalet hurtigere og bedre hjælpe de mest flyvefærdige ideer videre, så de kan komme patienter og personale til gode. Det fortæller hospitalsdirektør Per Christiansen.

- På Rigshospitalet har vi alle de ingredienser, der skal til for at udvikle et innovationsmiljø i verdensklasse. Det potentiale skal vi forfølge, så Rigshospitalet kan blive global spydspids for fremtidens sundhedsløsninger. Sammen med eksterne aktører skal vi skabe innovation, der forbedrer patienters liv, siger Per Christiansen. 

Han forklarer, at Rigshospitalet kraftigt vil øge fokus på at styrke samarbejdet mellem hospitalets excellente forsknings- og vidensmiljøer og en række eksterne partnere, som kan tilføre ny viden, teknologi og ressourcer til innovation. 

Ideer skal speedes op

Den nye Innovationsafdeling på Rigshospitalet har indtil videre seks ansatte og skal være med til at fremme en samlet innovationsindsats på hele Rigshospitalet. Afdelingen vil invitere patienter og pårørende, erhvervslivet, vidensinstitutioner, interesseorganisationer, kommuner og regioner med ind i processen. 

Ifølge innovationschef, dr.med., Henning Langberg er det blandt andet en del af hospitalets nye strategi for innovation, at tempoet for implementeringen af nye ideer skal speedes op, og at ansatte skal uddannes bedre i at tænke fremtidens sundhedsløsninger gennem et innovationsakademi.

- Vi skal arbejde med at indarbejde innovation og produktudvikling tidligt i processen i langt højere grad. Det kræver et skift i mindset. Men jeg oplever, at ideerne spirer, når man udfordrer forskere og klinikere, siger Henning Langberg.

Tre strategiske spor

Innovationsafdelingen har defineret tre strategiske spor, som skal placere innovation, som en mere integreret del af arbejdsgangene på hospitalet: 1) Accelerator; 2) Handletank; 3) Akademi

Acceleratoren er en strategisk indsats, som sikrer, at de centrale behov hurtigere bliver identificeret, og at løsninger, som er udviklet og implementeret lokalt, efterfølgende skaleres til de globale markeder. Innovationsafdelingen faciliterer design, test og udvikling af konkrete løsninger, der skaber værdi for patienter og personale. Måske kan de markedsføres i samarbejde med private firmaer som produkter til resten af verden.

Gennem Handletanken vil Innovationsafdelingen sikre, at alle på Rigshospitalet bliver inspireret af de nyeste teknologier og fremmeste sundhedsmiljøer fra hele verden, og at Rigshospitalet indgår i det internationale netværk af innovative hospitaler, der arbejder på konkret at løse de globale sundhedsudfordringer.

Endelig skal et Innovationsakademi sikre, at medarbejdere og hospitalets ledere bliver inspireret og uddannet til at udvikle og implementere ny løsninger til fremtidens sundhedsvæsen. Ambitionen er at skabe en kultur for innovation, så de gode ideer bedre og hurtigere implementeres og udbredes på tværs af Rigshospitalet. Ny innovationsmodel - Fra lokal til global værdi 


For at sikre, at innovation på Rigshospitalet skaber værdi for flest mulige patienter, har Innovationsafdelingen udviklet en model, der skal accelerere nye løsninger fra lokal til global værdi. 

For hvert skridt i modellen udfoldes konkrete leverancer inden for bl.a. design-thinking, brugertest, jura og kontrakter, dataanvendelse og forretningsudvikling. Leverancer udbydes af teamet i samarbejde med interne og eksterne partnere. Der tages altid udgangspunkt i et konkret behov i klinikken, og målet er altid at skabe værdi for patienter og sundhedspersonale. Konkret bidrager Innovationsafdelingen med at understøtte og facilitere de enkelte skridt i innovationsprocessen fra behovsafdækning til lokal og måske endda global værdiskabelse. Konceptet kaldes InnovationPLUS, og modellen bygger ovenpå Region Hovedstadens innovationspolitik med stærkt fokus på partnerskaber og skalering af løsninger.Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor