Flere behandlinger til landets sygeste patienter kan nu blive testet

Sygeforsikringen ”danmark” har bevilget 7,3 mio. kr. til en bedre afprøvning af de behandlinger, man bruger til landets intensivpatienter.
Vent...


Foto: Professor Anders Perners ansøgning til Sygesikringen "danmark" var en ud af ca. 400, og kun 23 projekter modtog penge. 


En gruppe af landets mest syge patienter bliver indlagt på intensivafdelinger og modtager behandlinger, som ikke er testet grundigt nok i kliniske forsøg. Men med en bevilling på 7,3 mio. kr. fra Sygeforsikringen ”danmark” får professor Anders Perner fra Intensiv Terapiklinik, Rigshospitalet, og kolleger på intensivafdelinger i hele landet nu muligheden for at gennemføre flere forsøg. Med INCEPT-programmet vil forskerne rulle et stort platformsforsøg i gang og på den måde få testet en række af de behandlinger, som anvendes.

- Når vi foretager kliniske forsøg på intensivområdet, har vi i flere tilfælde fundet, at de anvendte behandlinger kan skade patienterne eller blot er overflødige og dermed spild. Platformsforsøget er en metode til at teste mange flere behandlinger bedre, hurtigere og mere omkostningseffektivt på de fleste intensivafdelinger i Danmark. Dette vil hurtigere forbedre behandlingen til gavn for patienter, pårørende og samfundet, siger Anders Perner. 

Slås med lange hospitalsindlæggelser og nedsat livskvalitet

Årligt bliver 30.000 danskere indlagt på hospitalernes intensivafdelinger, fordi de har brug for livsunderstøttende behandling, tæt observation og pleje. 4.500 af disse patienter dør. De overlevende slås med lange hospitalsindlæggelser og nedsat livskvalitet. Optimal intensivbehandling er derfor vitalt for patienter, pårørende og samfund.

Ifølge Anders Perner er ni ud af ti intensivbehandlinger ikke testet til bedste standard. Traditionelt har kliniske forsøg testet en behandling ad gangen, hvilket ofte har taget flere år og kostet 10-15 mio. kr. Samlet har disse faktorer forsinket og hyppigst helt forhindret, at kliniske forsøg er blevet gennemført. Udviklingen i forsøgsmetoder, elektroniske patientjournaler, registre og den nationale sundhedsdataportal, Sundhed.dk, har sammen med en bedre forståelsen for vigtigheden af patient-involvering betydet, at kliniske forsøg nu kan gennemføres bedre, hurtigere og billigere gennem et plaformsforsøg.

- De første behandlinger, som vi skal teste, er væske-, salt-, -antibiotikabehandlinger og blodtransfusioner, som gives til de fleste intensivpatienter, uden det i øjeblikket er helt afklaret, hvad den optimale tilgang er, siger Anders Perner. 

Læs mere om årets bevillinger fra Sygeforsikringen "danmark" her


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor