Rigshospitalet søger Covid-19 positive til ny antistoftest

​Er du rask efter Covid-19? Rigshospitalet søger testpersoner til forsøg med ny dansk Corona-antistoftest, der kan afsløre, om du har været smittet med coronavirus. Håbet er, at den nye test kan sætte skub på Covid-19-screeningen af danskere.

​Forskerne Mikkel-Ole Skjødt, Rafael Bayarri-Olmos og professor Peter Garred fra Rigshospitalets Diagnostiske Center har udviklet en antistoftest, som med høj følsomhed kan bestemme, om man har haft Covid-19 infektion eller ej. Den er tænkt som et alternativ til de forskellige antistoftests, som man kan købe fra udlandet. Testen er udviklet helt fra bunden i Danmark med støtte fra Carlsbergfondet i et samarbejde mellem Rigshospitalet, Københavns Universitet og Novo Nordisk. Den kan blive et væsentligt bidrag til overvågningen af Coronapandemiens udvikling – smittespredning og antistofrespons på individuelt plan og i samfundet. 

Men før testen kan udbredes, skal den først følsomhedstestes grundigt på en række personer, som tidligere har testet positive for Covid-19 PCR, og nu er raske igen. 

- Vi er nødt til at være sikre på, hvor god testen reelt er til at fange, om man har været Covid-19 smittet – og eventuelt er beskyttet mod virusset. Derfor har vi brug for at afprøve testen på en række raske danskere, der har været smittet med coronavirus og haft en Covid-19 infektion, siger professor Peter Garred, der har høje forventninger til den nye test.

Gode resultater i pilottest på indlagte

Antistoftests mod coronavirus har vist sig ikke at være uden problemer – både i forhold til følsomhed og forsyningssikkerhed. Det håber Peter Garred og hans forskerkolleger at råde bod på med den nye danskudviklede antistoftest, der er blevet til i et forskningssamarbejde med Novo Nordisk, som har stillet ekspertise og faciliteter til rådighed:
 
- Testen har allerede været anvendt på indlagte Covid-19 patienter med godt resultat. Der findes ganske vist andre udenlandske antistoftests på markedet, som allerede er blevet anvendt i Danmark og omtalt i medierne. Men vi håber nu på, at vi med en nationalt udviklet og produceret test, der er grundigt valideret  kan  være med til at etablere den fornødne gennemsigtighed og undgå forsyningsvanskeligheder på den lidt længere bane, siger Peter Garred.

Rigshospitalet tilbyder alle i hovedstadsområdet, der har haft en positiv Covid-19 PCR–test, som betyder at man har været smittet, men nu er rask, til at melde sig til projektet.

Som deltager bliver du bedt om at afgive en blodprøve på Rigshospitalet i perioden tirsdag den 28. april og 2 uger frem. Afgivelse af blodprøve medfører ingen risiko og vil kun blive anvendt til at undersøge, hvor god antistoftesten er til at opfange, om man har været smittet med Covid-19 virusset i løbet af foråret. 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Meld dig til projektet ved at kontakte projektleder på Rigshospitalet, læge Cecilie Bo Hansen på telefon 35457534, i hverdage fra d. 23. april til 6. maj, i tidsrummet kl. 09.00-12.00. 

Du vil over telefonen blive tildelt en tid til blodprøvetagning på Rigshospitalet på afsnit 3013. 

Sådan finder du vej til afsnit 3013: 

Gå ind ad Rigshospitalets hovedindgang, drej til højre og gå hen til opgang 3. Tag trappen eller elevatoren til 1. sal. Tag venligst plads i stolen ved siden af informationsskranken på 1. sal (skilt med projektnavn CopCOV-19 hænger over stolen). 

Du vil blive kaldt ind til blodprøvetagning og kortvarig samtale med projektmedarbejder. Det er meget vigtigt at møde præcist til den aftalte tid, da vi skal undgå kødannelse og overholde krav til afstand mellem projektdeltagere. 

Afbud – booking af ny tid til test

Skulle du blive forhindret på dagen, og ikke kan møde til blodprøvetagning på aftalte tidspunkt, kan du kontakte afdelingen på telefon 35 45 67 68 – også hvis du ønsker at lave en ny aftale og booke tid.

Kontakt

Yderligere information kan fås ved henvendelse til professor Peter Garred fra Rigshospitalet og Københavns Universitet på e-mail: peter.garred@regionh.dk, tlf. 26806606.

Pressekontakt:
Jesper Sloth Møller 
Direkte: 3545 0408, mobil: 5144 6367


Redaktør