Lægemiddel mod COVID-19 viser positiv effekt i første studie

Lægemidlet Remdesivir giver nu fornyet håb i behandlingen af COVID-19, efter at det første randomiserede studie har vist et positivt resultat og effekt i behandlingen af den livstruende virusinfektion. Det globale studie har bred dansk deltagelse, og er netop offentliggjort.
Vent...
Det amerikanske National Institutes of Health (NIH) er klar med de foreløbige resultater af det første store randomiserede studie med lægemidlet Remdesivir til behandling af COVID-19. Multicenterstudiet, der blev sat i gang 21. februar og har deltagelse af en lang række infektionsmedicinske afdelinger på tværs af kloden, kan konkludere, at det antivirale middel ser ud til at have en positiv effekt i behandlingen af patienter med fremskreden lungebetændelse, forårsaget af den livstruende virusinfektion. 

I studiet sammenlignes patienter i Remdesivir-behandling med en gruppe patienter i uvirksom placebo-behandling. De foreløbige konklusioner fra studiet viser, at patienter, som modtager Remdesivir, kommer sig 31 % hurtigere, og at lægemidlet kan afkorte opholdet i hospitalssengen med 4 dage fra 15 til 11 dage for de fleste patienter (medianværdi). Samtidig ser studiet også ud til at kunne påvise en lavere dødelighed, der falder fra 11 til 8 procent, hvis patienterne modtager behandling med Remdesivir.  

– Det er enormt positivt, at vi nu kan konstatere, at det første lægemiddel, vi har satset på til behandling af alvorligt syge COVID-19 patienter, lader til at have en gavnlig effekt. Nu kan vi konkludere, at patienter, der har fået en aktiv behandling med Remdesivir, får det bedre end patienter, der ikke får midlet. Det har vi set i dyreforsøg tidligere, og nu har vi også påvist effekten på indlagte patienter med COVID-19, siger professor Jens Lundgren fra Rigshospitalet, der er professor i infektionsmedicin og formand for det internationale forskningsnetværk, INSIGHT, der har bidraget til gennemførelsen af det verdensomspændende, randomiserede forsøg på rekordtid.

De positive resultater for forsøgspersonerne i Remdesivir-behandling betyder, at alle fortsat syge forsøgspersoner i placebo-behandling nu bliver tilbudt at få behandling med Remdesivir, selvom forsøget ikke er helt afsluttet.

Den offentlige annoncering af resultaterne var planlagt til medio maj 2020. Men en uafhængig komité, der løbende har fulgt studiets udvikling, anbefalede efter et møde mandag 27. april, at hovedkonklusionen af studiet burde kommunikeres ud til studiegruppen – og dermed komme patienterne hurtigere til gavn.
Den endelige afrapportering af studiet ventes senere i maj 2020, hvor der også vil blive fremlagt omfattende data fra studiet. 

Udviklet til Ebola, SARS og MERS

Remdesivir blev oprindeligt udviklet til at behandle andre alvorlige virusinfektioner, fx to andre coronavirusinfektioner SARS og MERS, og desuden afprøvet på Ebola. Præparatet kan forhindre, at de viruspartikler, der er trængt ind i forsøgsdyrenes celler, begynder at formere sig – og bremser på den måde infektionens spredning i kroppen. 
Med de fremlagte resultater kan hospitaler verden over se frem til, at der nu starter en målrettet produktion og distribution af Remdesivir til det globale marked. Lægemidlet skal godkendes af lægemiddelmyndighederne til brug for patienter med COVID-19, men det er forhåbningen, at det kan komme mange alvorligt syge COVID-19 patienter til gavn i månederne fremover. 

Om studiet

I alt 1063 patienter fra hele verden har under deres indlæggelse med COVID19 deltaget i studiet, 42 af disse på danske hospitaler i hele landet. De 1063 studiedeltagere består af to lige store grupper, der dels fik Remdesivir og dels fik et placebo præparat. 

Studiet går under navnet Adaptive COVID-19 Treatment Trial (ACTT) – og er et randomiseret studie af behandling af indlagte patienter med COVID-19, som pt implementeres i hele verden, herunder de infektionsmedicinske afdelinger på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital, under forskningsnetværket INSIGHT (http://insight.ccbr.umn.edu/index.php).

Det kliniske forsøg udføres i samarbejde med National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), NIH i USA, der har uddelegeret ansvaret for studie aktivitet til INSIGHT, hvad angår aktiviteter i Europa. 

INSIGHT – forskningsnetværk baner vejen

Forskningsgruppen CHIP, Infektionsmedicinsk Afdeling, Rigshospitalet har i 20 år samarbejdet med NIH i INSIGHT netværket og udført studier på verdensplan om behandling af forskellige infektionssygdomme, herunder HIV og influenza, og kunne derfor hurtigt trække på dette forskningsnetværk til at få sat studiet op, herunder opnå de nødvendige godkendelser. 

INSIGHT er et globalt infektionsmedicinsk forskningsnetværk, der består af i alt fire internationale koordinationscentre, hvoraf et er placeret på Rigshospitalet, København. Centret i København har ansvaret for afvikling af forsøg i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Belgien, Spanien, Portugal, Polen, Tjekkiet, Slovakiet og de tre baltiske lande.

Jens Lundgren er formand for den videnskabelige styrekomité i INSIGHT, og derved overordnet ansvarlig for den globale forskningsaktivitet. Tidligere forskningsresultater fra INSIGHT netværket har ændret både globale og nationale behandlingsguidelines inden for HIV-behandling med øjeblikkelig virkning.

Kontakt
Yderligere information kan fås ved henvendelse til professor Jens Lundgren via Rigshospitalets presseafdeling:

Pressekontakt:
Jesper Sloth Møller 
Jesper.sloth.moeller@regionh.dk
Tlf. 5144 6367 

Marianne Uldall
Tlf. 3545 5327Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor