Nyt sengeafsnit for patienter med COVID-19 åbner i Nordfløjen

​Patienter med COVID-19 kan blive indlagt på et nyt afsnit i Nordfløjen. COVID Intermediært Afsnit ligger i forlængelse af intensivafsnittet Covita, og de to vil have et nært samarbejde om patienterne.

Fra mandag den 6. april kan op til 26 patienter ad gangen være indlagt på COVID Intermediært Afsnit i Nordfløjen på Rigshospitalet. Den nye afdeling tager imod coronasmittede patienter, der har behov for tæt observation, iltbehandling og anden behandling, men ikke respiratorbehandling, som foregår på naboafdelingen, Covita.

- Vores patienter vil typisk have brug for iltbehandling under tæt overvågning af sygeplejersker og læger. Afsnittet ligger i forlængelse af Covita, og læger fra de to afdelinger vil være med til stuegang hos hinanden, så vi sammen kan vurdere, om patienterne skal flytte fra det ene afsnit til det andet, fortæller overlæger i infektionsmedicin Ole Kirk og overlæge Anne-Mette Lebech. 

De udgør sammen med afdelingssygeplejerske Lotte Daugaard teamledelsen i COVID Intermediært Afsnit, der er en del af Infektionsmedicinsk Klinik ledet af ledende overlæge Åse Bengård Andersen og ledende oversygeplejerske Lone Siersbæk-Hansen. 

Samarbejde på tværs af hospitalet

Det nye afsnit har aldrig været i brug før, da det er indrettet i lokaler i Nordfløjen – Rigshospitalets nye bygning. 

Patienterne i COVID Intermediært Afsnit ligger typisk på stuer med fire senge med mulighed for tæt monitering. Afsnittet vil kunne udvides til 38 senge, hvis der bliver behov for det. 

Sygeplejerskerne og lægerne i det nye afsnit kommer fra Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme. Samarbejdet mellem blandt andre infektionsmedicinere, lungemedicinere, hjertelæger, fysioterapeuter, farmaceuter og sekretærer muliggør behandling på et højt specialiseret niveau.
- Det har været meget positivt at opleve stor samarbejdsvilje og beredvillighed fra personalet i etableringen af afsnittet. Mange, også tidligere medarbejdere, har gerne villet arbejde her og tage vagter, siger Ole Kirk og Anne-Mette Lebech. Redaktør