Ny professor skal omdanne ortopædkirurgiens gråzoner til et skakbræt

Anders Odgaard er ny professor i ortopædkirurgi på Rigshospitalet, hans forskning skal udvikle metoder og retningslinjer til at styrke beslutningsgrundlaget for, hvornår patienter skal have erstattet den gamle protese med en ny.
Vent...
- Vi skal have større ambitioner for vores patienter.

Ordene falder tidligt i interviewet med Rigshospitalets nyudnævnte professor Anders Odgaard. Han tiltrådte som professor i ortopædkirurgi med fokus på alloplastik i Ortopædkirurgisk Klinik den 1. april, og både hans professortiltrædelse og titlen som Ridder af Dannebrog vidner om en ekstraordinær indsats inden for sit felt.

- Studier viser, at indikationer, patienttilfredshed og patienter er nogenlunde ens på tværs af landet, når der bliver udført førstegangsoperationer med indsættelse af knæprotese, men hyppigheden af genoperationer er omtrent dobbelt så høj i Region Hovedstaden som i andre regioner. Det kan der være mange årsager til, men det siger noget om, at beslutningstagen er elastik i metermål, forklarer Anders Odgaard og uddyber:

- Indikationen, årsagen til at vi vælger en eller anden behandling er ikke altid skarpt skåret op i ortopædkirurgien, og man kan strække indikationerne rigtig meget. Vi kommer til at se mere på den gråzone, der afgør, hvorfor man tilbyder en patient en bestemt behandling.

Beslutningsgrundlag skal styrkes med metode

Anders Odgaards forskning er centreret omkring ortopædkirurgiens gråzoner, og de sidste mange år har hans forskning fokuseret på sammenligningen af protesetyper. Hvad er bedst af to behandlinger, når man befinder sig i en gråzone? Et fokus der blandt andet er drevet af et ønske om at styrke ortopædkirurgernes beslutningsgrundlag og patienternes resultater:

- For nogle sygdomme og lidelser er der tydelige indikationer og metoder som grundlag for beslutningen om behandling, men for mange af de elektive ortopædkirurgiske operationer er det gråzoner med et par enkelte klare yderpunkter. Målet med min forskning er at udvikle metoder til grundlag for beslutningerne, så elastikken bliver i centimeter og ikke i metermål. Vi skal i de kommende år gøre gråzonerne til et skakbræt, så vi i højere grad sikrer at de patienter, der har behov for gen-operationer, bliver opereret – og dem uden behov ikke bliver – uanset om patienten er fra Skagen eller Aabenraa, siger Anders Odgaard.

Mors frikadeller smager efter kontekst og kontinuitet

Anders Odgaard er meget opmærksom på de psykologiske aspekter i de beslutninger, der ligger til grund for en operation.

- Kategoriseringerne er flygtige over tid og afhænger af den kontekst, du er i. Har du været tre uger i ødemarken, er mors frikadeller måske det dejligste i verden. Har du spist mors frikadeller i to uger er det nok noget andet, der er det dejligste. Derfor arbejder vi med at udvikle metoder, der i stedet for kategorisk inddeling er i stand til at give kontinuerlig inddeling for styrker af indikationer, så de kan indeholde flere nuancer og er mere fri for bias, forklarer Anders Odgaard.

Han understreger, at hvis det lykkes lave metoder til rangordning, eller inddeling, som er uden væsentlige bias, er man kommet et godt stykke af vejen.

- Vi forsøger at finde ud af, hvor grænserne i gråzonen ligger, og hvilke principper og metoder vi kan anvende til at definere grænserne.

Patienter med behov for gen-operationer i specialeplanen

Systematikken og metoderne som forskningsgruppen finder frem til kan overføres til gen-operationer af andre proteser, fx skulder og hofter. I første omgang ser Anders Odgaard også gerne, at patienter med behov for gen-operationer kommer højere op på den sundhedsfaglige dagsorden:

-  Jeg så gerne, at der i den næste revision af specialeplanen kommer et fokus på de vanskelige gen-operationer. Der er antageligt behov for et kvalitetsløft. Det skulle gerne være sådan, at de resultater vi får af gen-operationer, kommer tættest på den funktion, som patient gerne vil have. At de kommer til at gå uden krykker eller gangstativ, og de kan leve et normalt liv, det er vores mål i sidste ende, slutter Anders Odgaard.

I Danmark får 1100 patienter genopereret et knæ om året, mens 1200 får genindsat en hofte.

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor