Øjenklinikkens Skele-team går nye veje i forskningens verden

​Mange af os har nok en forestilling om, at talerstole og posterstandere på store internationale lægevidenskabelige kongresser stadig mest befolkes af en god blanding af erfarne overlæger og unge, håbefulde kandidater. Den forestilling holder ikke længere i Øjenklinikkens Skele-team.

Vent...

Den indgroede opfattelse af, hvem der taler og præsenterer på internationale, videnskabelige kongresser, blev der rykket ved på den europæiske ESA-kongres - The European Strabismological Association". Hele skele-teamet med både overlæger og skeleterapeuter var nemlig involveret og repræsenteret både før, under og efter kongressen. Tre af de fem posters har skele-teamets tre skeleterapeuter som hovedforfattere.

Ledende skeleterapeut Bente Iversen, der var én af de tre skele-terapeuter, der deltog på ESA-mødet.

-Tanken om at alle i teamet præsenterede resultaterne af bl.a. spørgeskemaundersøgelserne på en videnskabelig kongres opstod under vores planlægningen i 2018 af arbejdsgangene i teamet, forklarer Bente Høst.

- Overvejelserne om hvorvidt vi nu skulle vove at gøre det ledte hurtigt til en fælles enighed om, at vi gør det, for vi kan faktisk godt.

Lærerig proces gav et tættere team

I processen skulle alle fagligheder i spil på en ny måde, og det var spændende om teamets gensidige respekt og evner til at samarbejde, også fungerede til en hel ny og anderledes opgaveløsning

- Det har været en fantastisk proces. Vi har skulle samarbejde på helt nye præmisser. Vores forskellige fagligheder har skulle forenes til ét fælles resultat. Der er ingen tvivl om, at vores gensidige respekt er blevet endnu større, fortæller overlæge Jon Peiter Saunte, som bliver bakket op af Bente Høst:

- Processen har været utrolig spændende, kreativ, lærerig og gavnlig. Vi er blevet et meget tæt team, pointerer Bente Høst.

Den nye vej vakte da også opsigt på den traditionsrige kongres:

-  Der var stor interesse både for det indholdsmæssige i de 5 postere og 4 foredrag Skele-teamet fremlagde, og for det at skeleterapeuterne var så godt repræsenterede.  Faktisk var det sådan, at man på mødet begyndte at tale om Københavner-gruppen. Det siger da en hel del, smiler Jon Peiter Saunte.

 

Af Erik Kann

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor