Ny støtte skal hjælpe forskere med samarbejdsproblemer

Professor Peter Schwarz er udnævnt som Rigshospitalets første såkaldte ”Named Person”. Han skal vejlede forskere, som oplever samarbejdsproblemer eller har spørgsmål om god forskningspraksis. Foreningen af Yngre Forskere hilser ordningen velkommen.


Professor Peter Schwarz skal hjælpe forskere ved uenigheder og samarbejdsudfordringer i en ny rolle som såkaldt ”Named Person”.


Med inspiration fra Københavns Universitet har Rigshospitalet fået sin første ”Named Person”, som skal give forskere bedre vejledning, hvis der opstår samarbejdsproblemer eller, hvis der er tvivl om en bestemt forskningspraksis.

Det er Forskningsudvalget, som har indstillet en kandidat til direktionen, og valget er faldet på lærestolsprofessor Peter Schwarz fra Medicinsk Endokrinologisk Klinik. Han forsker selv i årsager til knogleskørhed og knogletab. Foruden sin årelange erfaring som forskningsleder har han blandt andet en fortid som formand for Lægevidenskabelige Selskaber og Dansk Knoglemedicinsk Selskab.

- Jeg håber, at jeg med min erfaring kan hjælpe med rådgive forskere, så måske mindre samarbejdsvanskeligheder ikke eskalerer og ender i en stor konflikt. Ofte handler det om, at kommunikationen går lidt skævt, og så kan det være en hjælp at få lidt vejledning fra en tredje person, siger Peter Schwarz.   

Tvivl om forfatterskab

Foreningen af Yngre Forskere på Rigshospitalet hilser den nye ordning velkommen:

- Det er vores generelle opfattelse, at forskningskulturen på Rigshospitalet er god, og at forskningsetiske retningslinjer i store træk overholdes. Det er dog også vores opfattelse, at der er stigende krav til levering af resultater i form af for eksempel publikationer blandt såvel yngre som etablerede forskere. Derfor vil forskningsetikken unægteligt til tider blive udfordret, hvilket kan munde ud i såkaldt ”gifted authorship” hvor førsteforfatteren presses til at inkludere vejledere eller højtstående forskere på trods af manglende bidrag fra disse, udtaler foreningens bestyrelse.

Erfaringerne fra Københavns Universitet er netop, at mange af de sager, som lander hos en Named Person handler om stridigheder om rangordenen af et forfatterskab, og hvem der har ret til at få sit navn skrevet på en videnskabelig artikel. 

Yngre forskere oplever ofte en stor afhængighed af deres vejledere, mener Foreningen af Yngre Forskere: 

 - Vejlederen er ofte med til at ansætte den yngre forsker senere i karrieren. I de sjældne tilfælde, hvor yngre forskere oplever forsknings-etiske udfordringer, kan det være svært at agere korrekt, af frygt for at komme i dårligt lys blandt mere erfarne kolleger. I disse tilfælde vil en Named Person potentielt være en hjælp, udtaler bestyrelsen.

Alle kan henvende sig

Alle ansatte på Rigshospitalet kan fra 1. september 2019 henvende sig til Peter Schwarz med spørgsmål eller mistanke om forhold, der vedrører god videnskabelig praksis.

Som ”Named Person” kan han også rådgive ved henvendelser, hvor der bliver sået tvivl om en eller flere forskeres forskningspraksis.

”Named Person”-ordningen er et supplement til den allerede eksisterende ordning om videnskabelig uredelighed og fungerer uafhængigt af ledelserne på hospitalet.

Alle henvendelser behandles anonymt og foregår telefonisk.


Redaktør