Nordfløj og Sterilcentral: Vi flytter, før vi rykker

Når Nordfløjen åbner, er den nye Sterilcentral endnu ikke taget i brug. Det giver ekstra arbejde og lægger pres på de gamle anlæg til genbehandling af instrumenter, men det giver også en mulighed for at vænne sig til de nye forhold.


Den nye regionale sterilcentral er forsinket, men planer for at forsyne Nordfløjen med rene sterilvarer indtil den åbner er ved at komme på plads. 


Forårets forsinkelser i den Regionale Sterilcentral trækker op til en længere mellemperiode, hvor der bliver behov for ekstra hænder, vedligehold af gamle maskiner, og tilrettelæggelse af nye transportveje. Men måske er den plan slet ikke så tosset, lyder det fra lederne af ’projekt mellemflow’, oversygeplejerske Pernille Olsbro Adamsen og Servicecentrets souschef Lars Buhl. 

Sammen er de ved at orkestrere den ’Plan B’, der skal holde hospitalet kørende med sterile instrumenter til operationer i Nordfløjen – mens vi venter på ibrugtagningen af den nye Sterilcentral. Løsningen bliver et midlertidigt mellemflow, der medfører genbehandling af sterilt operationsudstyr i eksisterende anlæg i Centralkomplekset.

Er der grund til bekymring?
– Vi har ikke fået den drømmestart, vi havde ønsket med overgang til Sterilcentralen inden indflytning i Nordfløjen. Men det kan ende med, at vi i virkeligheden får bedre tid til at vænne os til de nye arbejdsgange i en ny bygning, og dermed skabt en mere fornuftig løsning midt i alle forandringerne, som personalet konstant skal forholde sig til med flytning og nye it-systemer. Vi har faktisk en unik chance for at øve os på det nye set-up, der kommer til at blive indført med Sterilcentralen, mens vi stadig har det gamle system i baghånden. Mellemflowet kan dermed blive den trygheds-buffer, der skal til for at lykkes med projektet, siger Pernille Olsbro Adamsen. 

Hvad sker der nu?
– Vi er i gang med at rekruttere og uddanne sterilassistenter, der skal sikre, at vi kan køre ekstra vagter i genbehandlingen af instrumenter. Vi ansætter også flere medarbejdere til logistik og transport af udstyr, så vi kan opretholde samme aktivitet i klinikkerne efter flytningen, siger Lars Buhl og fortsætter:

-Vi skal godt nok holde de gamle maskiner kørende lidt længere end beregnet, og de er ved at være nedslidte. Men det er et vilkår – og det er ikke nyt for os. Vi skal samtidig have flere mennesker til at hjælpe med genbehandling og transport, og vi skal have banet vejen for nye logistikstrømme. Men det er ikke anderledes, end når vi går i drift med den nye Sterilcentral. Her skal vi også have folk til at transportere udstyr og sikre, at det kører i et godt flow. På den måde kan vi allerede begynde at træne de nye arbejdsgange under mellemflowet. 

Er instrumenterne på plads?
Sterilcentralen introducerer nye standardpakker med instrumenter, der er nøje udvalgt til de enkelte formål og klinikker, men der er fortsat behov for tilpasningsmuligheder, hvis det skal fungere på et højt specialiseret hospital som Rigshospitalet.

- Vi er ved at købe ekstra instrumenter, så vi har et større lager at trække på, og der har vi særligt fokus på at indkøbe instrumenter til de klinikker, der flytter, siger Lars Buhl, og Pernille Olsbro Adamsen supplerer:

– Patienter er ikke ens, og på Rigshospitalet har vi nogle helt særlige krav til instrumenter og behov for at finde nye løsninger undervejs, mens operationerne foregår. Det gør det svært at arbejde med standardløsninger, fordi standardpakken af instrumenter ikke altid rækker. Derfor er det vigtigt at teste udstyret og sikre, at der instrumenter nok – også instrumenter, der ikke nødvendigvis er rullet ind på vognen fra start. Her er vi også godt hjulpet af, at der fortsat kan hentes udstyr akut, hvis der skulle opstå særlige behov under operationer.

Nordfløjen åbner 8. marts2020 – her lyder startskuddet også til mellemflowet.Redaktør