Flere kræftforløb skal nå tidsfrister

Region Hovedstaden har oplevet stigende ventetider til kræftbehandling, og også på Rigshospitalet er der nogle steder store udfordringer. Ny model med kræftpakke-ansvarlige klinikchefer er et af flere tiltag, som skal bidrage til bedre resultater.


For mange kræftpatienter oplever, at de ikke kommer igennem deres udredning og behandling indenfor de tider, som fagligt er opstillet som de bedst mulige i de nationale kræftpakkeforløb. Selv om Rigshospitalet har arbejdet med udfordringerne i en årrække, og ser gode resultater inden for blandt andet kræft i hjernen, er der stadig områder, hvor resultaterne ikke er tilfredsstillende. Særligt ved lungekræft har der været store udsving.

Fra og med oktober 2019 skal mindst 82 procent af patienterne behandles inden for de forløbstider, der er beskrevet i kræftpakkerne. Det har regionsrådspolitikerne besluttet. 

En række tiltag er sat ind som supplement til de løbende indsatser for at nå målene, fortæller hospitalsdirektør Per Christiansen.

- Vi kan se, at patologisvar kan være en flaskehals. Derfor vil vi udføre flere analyser tidligt i lungekræftpatienternes forløb. Derudover har vi øget antallet af tværgående MDT-konferencer med andre hospitaler, så beslutningerne om behandlingen kan træffes så hurtigt som muligt, siger han.

Nyt ansvar på tværs

Styrket samarbejde på tværs af hospitalet vil også kunne bidrage til bedre resultater. Derfor har direktionen og centerdirektørerne besluttet at udpege en klinikchef, som får et særligt ansvar inden for de kræftpakker, hvor der er mange patienter eller store problemer med at nå målene. De kræftpakke-ansvarlige klinikchefer får en særlig opgave med at tilrettelægge hele forløbet på tværs af centre og klinikker, så målene nås.

- Den kræftpakkeansvarlige klinikchef får kompetence til at disponere inden for andre centres område og er med til for eksempel at prioritere aktiviteten eller træffe beslutning om afholdelse af MDT-konferencer, siger Per Christiansen.

Hver klinikchef får hjælp til at løse opgaven fra en centerdirektør, der har en særlig opgave som sponsor for forløbet.

- Det er en udfordrende opgave, men vi må prøve at gå nye veje for at nå vores mål, og vi ved, at modellen har givet gode resultater på Aarhus Universitetshospital, fortæller Per Christiansen.

De nye kræftpakkeansvarlige

Modermærkekræft:
Michael Vestergaard, klinikchef i Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling.
Centerdirektør Martin Magelund, HovedOrtoCentret, er sponsor.

Hovedhalskræft:

Mads Klokker, klinikchef i Klinik for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi.
Centerdirektør Martin Magelund, HovedOrtoCentret, er sponsor.

Lungekræft:

Jesper Ravn, klinikchef i Thoraxkirurgisk Klinik.
Centerdirektør Rasmus Møgelvang, Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme, er sponsor.Redaktør