Utilsigtede hændelser på grund af travlhed skal minimeres

​Personalets rapportering af hændelser som følge af travlhed er vigtige, så de kan forebygges.

Sundhedspersonale skal nogle gange nærmest være flere steder på én gang, men utilsigtede hændelser grundet travlhed kan nedbringes, fortæller klinisk sygeplejespecialist Stina Posborg.


Rapporteringer fra personalet er et af de vigtigste værktøjer, når det gælder om at forebygge utilsigtede hændelser, der kan opstå som følge af travlhed. I 2018 blev der rapporteret 155 utilsigtede hændelser, hvor travlhed blev nævnt som medvirkende årsag. Indtil dags dato i år er der rapporteret 155 med samme baggrund.

- Alle rapporteringer tages seriøst og bruges i arbejdet for at minimere risikoen for gentagelser eller yderligere hændelser, siger Mark Krasnik, der er overlæge og risikomanager på Rigshospitalet.

Alle utilsigtede hændelser registreres i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, og sammen med sin kollega Anne Marie Krag kan Mark Krasnik løbende få et overblik, og foretage analyser, der forelægges direktionen, centerledelser og klinikledelser med henblik på at vurdere, om der skal igangsættes en særskilt indsats. 
Alle hændelser følges op både af risikomanagerne og i klinikkernes patientsikkerhedsorganisationer.

Rapporteringer er et stærkt redskab 

- Med udgangspunkt i de rapporterede hændelser er der flere gange taget initiativer, der har ændret på arbejdsgangene. Ikke bare på Rigshospitalet, men i hele regionen, så opgaverne løses med mindre risiko for, at der opstår utilsigtede hændelser, fortæller Mark Krasnik.

Rapporteringerne er et af de stærkeste redskaber i forbedringsprocessen i det kliniske arbejde, uanset om det er travlhed eller andet, der er årsag til de utilsigtede hændelser.

- Uden rapporteringerne havde vi ikke grundlag for at ændre i arbejdsgange og i ressourcer, og derfor vil jeg gerne sende en klar opfordring: Vi er glade for alle rapporteringer, så bliv endelig ved. Det er vigtigt, at vi får kendskab til de utilsigtede hændelser, så vi kan få den bedst mulige patientsikkerhed, siger Mark Krasnik.

Du kan indberette utilsigtede hændelser via intranettet.


Redaktør